Energi Norge

Innhold

Opprinnelsesgarantiers betydning for norske fylker og kommuner

THEMA Consulting har, på oppdrag fra Energi Norge, beregnet inntektene fra opprinnelsesgarantier for norske kraftverk med statlig, fylkeskommunalt og kommunalt eierskap (mai 2019).