Energi Norge

Innhold

Rapport: Opprinnelsesgarantiers betydning for norske fylker og kommuner

THEMA Consulting har, på oppdrag fra Energi Norge, beregnet inntektene fra opprinnelsesgarantier for norske kraftverk med statlig, fylkeskommunalt og kommunalt eierskap (mai 2019).