Energi Norge

Innhold

Strømkunden i sentrum av elektrifiseringen

Nyhet, Strømmarked

Publisert

Mennesker oppstilt. foto

Nylig arrangerte Energi Norge og Eurelectric et dialogmøte med sentrale aktører i og rundet bransjen for å diskutere elektrifisering av samfunnet og omlegging av energisystemet.

Energi Norge har tatt initiativ til allianser og dialog med sentrale aktører for å komme nærmere det fornybare og fullelektriske samfunnet. Målet er å skape de beste løsningene for kundene.

Elektrifiseringen av samfunnet krever samarbeid og dialog på tvers av aktører i og rundt bransjen. Nylig tok Energi Norge og den europeiske bransjeforeningen Eurelectric derfor initiativ til et dialogmøte med en rekke foreninger, selskaper og interessenter som også har et fokus på sluttkunden.

– Vi samlet sentrale aktører i "fornybarfamilien" for å starte en dialog om barrierer og idéer knyttet til elektrifiseringen av samfunnet og omleggingen av energisystemet. En av de viktigste øvelsene i denne dialogen er å ha med oss fokuset på kunden, sier næringspolitisk rådgiver Lars Ragnar Solberg i Energi Norge.

Diskusjoner og nettverk

Noen av temaene som deltakerne ble utfordret på var forbrukerfleksibilitet, investeringer i energieffektivisering og elektrisk transport, og herunder miljøhensyn, tekniske utfordringer, kommersielle vurderinger og forbrukerhensyn.

– Flere av deltakerne kommenterte at det var positivt å møtes og diskutere saker i en litt annen atmosfære. Dagen skapte både konstruktive diskusjoner og nye nettverk, sier Solberg.

Innspillene fra dialogmøtet vil ende opp i en nasjonal rapport og en europeisk erklæring som vil bli viktig i det europeiske påvirkningsarbeidet mot EU og europeiske institusjoner.

Brede allianser

Selv om Norge har kommet lenger enn de fleste andre land, er det fortsatt en lang vei å gå for å elektrifisere samfunnet vårt. Derfor blir det viktig å finne de gode fornybare løsningene i samspillet mellom for eksempel elektrisitet, fjernvarme og fornybar hydrogen.

– Energi Norge vurderer det som svært viktig å skape brede allianser på veien mot det fornybare og fullelektriske samfunnet. God dialog med bransjeforeningene, myndighetene og selskapene er derfor avgjørende, avslutter Solberg.

Aktører som deltok på dialogmøtet var Stor Oslo Eiendom, NVE, Forbrukerrådet, Elbilforeningen, Forbrukertilsynet, Bane NOR, Fjernvarmeforeningen, Huseiernes landsforening, NELFO og Naturvernforbundet. Samt en rekke medlemmer i Energi Norge.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: