Energi Norge

Innhold

To millioner kunder med én regning i 2020

Nyhet, Strømnett, Strømmarked

Publisert

Close-up of female hands pushing laptop buttons papirarbeid

Etter 2020 vil cirka 80 prosent av privatkundene i Norge ha strøm og nettleie på samme regning. Det er positivt for strømmarkedet, men skaper noen unødvendige kostnader.

Ny utredning fra Oslo Economics viser at nærmere to millioner privatkunder vil få strøm og nettleie på samme regning neste år, men ordningen har unødvendige kostnader.

Utredningen Oslo Economics har gjort for Energi Norge er basert på intervjuer med en rekke kraftleverandører og nettselskap. Anslagene viser at gjennomfakturering, som vil si at man får strøm og nettleie på samme regning, vil gjelde for cirka 80 prosent av privatkundene etter 2020.

– Gjennomfakturering er et riktig steg mot et mer oversiktlig strømmarked, men ordningen skaper unødvendige kostnader for aktørene og kundene. Det er i hovedsak utfordringer knyttet til sikkerhetsstillelse, administrasjonen av avtaler, samt avgifter og skatter, sier næringspolitisk rådgiver Lars Ragnar Solberg i Energi Norge.

Oslo Economics har derfor sett nærmere på disse utfordringene og kommet med flere anbefalinger i sin utredning. Se oppsummering nederst i saken.

NVE er på ballen

I høst har også Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) jobbet sammen med konsulentselskapet KPMG for å se på ulike forbedringer av dagens gjennomfaktureringsordning. Målet er å finne en mer balansert ordning som løser noen av de nevnte utfordringene. Energi Norge har fått innblikk i arbeidet.

– Vi er positive til at NVE søker forbedringer av markedsmodellen. Gjennomfakturering er frivillig, men vi ser nå at nærmere 2 millioner privatkunder er en del av ordningen og dermed er det viktig å skape en effektiv ordning. Vi må bygge et strømmarked til det beste for kunden, avslutter Solberg.

Oslo Economics-rapporten blir et viktig innspill i det videre arbeidet for Energi Norge.

Noen funn og anbefalinger fra Oslo Economics utredning

Noen funn som skaper utfordringer:

  • Hvis 80 prosent privatkunder er på gjennomfakturering vil samlet sikkerhetsstillelse i bransjen overstige 2 milliarder kroner. Med en rente på mellom 1 og 4 prosent vil de samlede årlige finanskostnadene bli mellom 20 og 80 millioner kroner.
  • Administrasjonskostnaden per avtaleinngåelse mellom nettselskap, kraftleverandør og bank kan være 10.000 kroner for kraftleverandørene alene.
  • De avgiftsmessige og skattemessige utfordringene summerer seg opp til en samlet kostnad for kraftleverandørene på mellom 10 og 15 millioner kroner årlig. Kostnaden skyldes manglende muligheter for fradrag for reelle tap på fordringer.

Basert på dette anbefaler Oslo Economics:

  • At sikkerhetsstillelsen bør skje med såkalte objektive kriterier, som vil si at aktørene setter kriterier på mer markedsbaserte forhold.
  • At de avgifts- og skattemessige problemene kan reduseres ved å endre avtalene med sluttbruker og i tillegg endre avregningsforskriften, slik at kraftleverandøren blir selger av nettjenester.
  1. Rapport: Løsninger og utfordringer med sluttbrukermarkedet

    Les rapporten Oslo Economics har laget for Energi Norge om mulige løsninger på fire utfordringer i sluttbrukermarkedet for strøm. Dette er en kortversjon av rapporten (desember 2019).

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: