Energi Norge

Innhold

Viktig europeisk fornybarstandard

Nyhet, Strømmarked

Publisert

Vannkraftmagasin omkranset av fjell. Foto

Markedet for opprinnelsesgarantier øker år for år i Europa, og mange selskaper benytter seg av ordningen for å påskynde overgangen fra fossil til fornybar energi. Foto: Kristofer Ryde / Lyse

Strømmarkedet i Europa har skapt en felles standard for merverdien av fornybar energi. Opprinnelsesgarantier gir kundene en viktig mulighet til å framskynde overgangen til fornybarsamfunnet.

Hva er en opprinnelsesgaranti?

En opprinnelsesgaranti er en garanti for at en viss mengde fornybar strøm er produsert ved et bestemt kraftverk. Garantien dokumenterer at kunden har reservert fornybar kraftproduksjon i markedet tilsvarende sitt forbruk, selv om det ikke er akkurat denne strømmen du får i stikkontakten. Dette er det nærmeste vi kommer en ordning for at kunden skal kunne «velge» fornybar strøm. Strøm kan nemlig ikke spores fysisk i nettet.

– Ved å velge opprinnelsesmerket strøm, tar bedriftene et aktivt valg og øker etterspørselen etter fornybar energi. Gjennom et slikt valg kan bedrifter gjøre det mer lønnsomt for kraftprodusentene å satse på fornybar energiproduksjon, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge. 

Markedet for opprinnelsesgarantier øker år for år i Europa, og er blitt såpass verdifullt at det nå er med på å utløse investeringer i fornybar energi.

Bruker forbrukermakten

Noen av verdens mest innflytelsesrike selskaper jobber gjennom RE100-initiativet for å øke bruken av fornybar energi. Selskapene investerer direkte i fornybar kraftproduksjon, eller inngår avtaler med kraftprodusenter og strømleverandører. Felles for selskapene er at de bruker internasjonale standarder for opprinnelsesmerking av strømforbruket.

– RE100 viser tydelig hvordan selskapene bruker forbrukermakten sin til å påskynde overgangen fra fossil til fornybar energi. De har et ønske om å bidra til den fornybare fremtiden som samfunnet vårt så sårt trenger, og det gir opprinnelsesgarantier dem mulighet til, sier Kroepelien.

RE100 består av selskaper som IKEA, BMW, Coca Cola, H&M, Nestlé, Nike, Sony, Vestas, samt teknologigigantene Google, Facebook, Apple, Microsoft og Amazon. I Norge har selskaper som DNB, Nordea og Elopak knyttet seg til initiativet. Selskapene har et enormt forbruk av strøm, og hadde de vært et land så ville det vært rangert som det 22. største landet på strømforbruk.

Felles europeisk standard

Selskapene som benytter seg av ordningen har forstått utfordringene knyttet til opprinnelsen av fornybar energi. Ideelt sett skulle både selskapene som kjøper garantier og produsentene som selger dem ønske at det var mulig å følge elektronene fra kraftverket til stikkontakten.

Siden dette er fysisk umulig, er det behov for én felles regnskapsstandard, altså en felles mal for hvordan selskapene skal rapportere merverdien av fornybar energi. Denne standarden er opprinnelsesgarantiordningen i Europa.

Kraftprodusentene får én garanti per MWh strøm som de produserer fra fornybare kilder. Denne garantien kan de selge til bedrifter og kraftleverandører. En felles organisasjon, Association of Issuing Bodies (AIB), sørger for kvalitetssikring av ordningen gjennom registre og lovverk.

Hvorfor har vi opprinnelsesgarantiordningen i Norge?

Opprinnelsesgarantiordningen er en kundebasert, frivillig ordning innført av EU. Norge sluttet seg til ordningen i 2006 som en del av det felles energimarkedet under EØS-avtalen. EU har styrket ordningen i det siste fornybardirektivet, blant annet ved å gjøre den obligatorisk for strømleverandører som markedsfører og selger strømmen som fornybar, grønn eller liknende. Ordningen vil fortsatt være frivillig for kunden.

Hva er nytten ved opprinnelsesgarantiordningen?

Opprinnelsesgarantiordningen gir kundene mulighet til å bruke forbrukermakten sin til å øke etterspørselen etter fornybar energi. Ordningen bidrar derved til å gjøre fornybar kraftproduksjon mer konkurransedyktig i konkurranse med blant annet kullkraft. Opprinnelsesgarantiene kan også brukes til å dokumentere klimanøytralitet under anerkjente internasjonale miljøregnskapssystemer.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: