Innhold

Bransjestandard for personvern lansert

Nyhet, Strømnett, Strømmarked

Publisert

Foto: Dame ser på et nettbrett

Kundedata må sikres godt. Foto: Andrea Piacquadio / Pexels

Energi Norge har, sammen med medlemmene, arbeidet lenge med personvern og sikring av kundenes data. I 2017 lanserte vi en veileder, i 2018 en norm for personvern. Disse dokumentene er nå slått sammen til en bransjestandard for personvern.

– Alle deler av fornybarnæringen er berørt av krav til personvern, særlig strømleverandører og nettselskap som har navn, adresse, forbruk (timesverdier) og reskontroopplysninger om sine kunder i sine datasystemer. Dette er data som må sikres godt, påpeker Ulf Møller, næringspolitisk rådgiver i Energi Norge.

Personvern har blitt en viktig sak for EU, og personvernforordningen (GDPR) ble innført i norsk rett fra 20. juli 2018. Kort etter lanserte Energi Norge normen, som nå har blitt en bransjestandard.

– Dette har vært et omfattende arbeid som mange medlemmer har deltatt i gjennom mange arbeidsmøter, men også Nettalliansen har bidratt i dette arbeidet. Vi har også hatt flere høringsrunder. Jeg vil gjerne benytte anledningen til å takke de som har bidratt i dette arbeidet, ikke minst EY som har loset oss gjennom forordningen og loven, avslutter Møller.

Mange takk til: Elvia, Fjordkraft, Fortum, Gudbrandsdal Energi, Nettalliansen, Norgesnett, Ringerikskraft, Skagerak, Tafjord kraft og Troms kraft, for å nevne de viktigste bidragsyterne.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: