Energi Norge støtter BKK i søksmål mot staten

Utendørs bygg. foto

BKK er et stort energikonsern med mange datterselskaper. Her fra deres hovedkontor i Bergen. Foto: BKK

Energikonsernet BKK saksøker staten, etter at Fylkesmannen i Vestland fattet vedtak om at morselskapet er omfattet av offentlighetsloven. Viktig prinsipiell avklaring, mener Energi Norge.

– Offentlig innsyn svekker vår konkurransekraft fordi det også gir konkurrenter innsyn i vår virksomhet og i våre forretningsstrategier. Dette er et viktig prinsipp for BKK og for hele energibransjen. Derfor tar vi og vår bransjeorganisasjon Energi Norge ansvar for å få på plass en prinsipiell avklaring ved bringe saken inn for domstolen, sier konsernsjef Jannicke Hilland i BKK.

Saken startet med en innsynsbegjæring fra nyhetsredaksjonen i NRK til BKK. NRK ba om innsyn i en lang rekke opplysninger fra morselskapet BKK AS og datterselskaper. BKK er et stort energikonsern med mange datterselskaper. BKK mener at det bare er BKK Nett, som har monopol på strømnettet i sin region, som er omfattet av offentlighetsloven. BKK mener at alle andre BKK-selskaper er unntatt fra offentlighetsloven fordi de konkurrerer med private selskaper. Derfor fikk NRK bare innsyn i BKK Nett. NRK valgte da å klage saken inn for Fylkesmannen i Vestland.

Fikk delvis medhold

I vedtaket fra Fylkesmannen i Vestland har BKK fått medhold på de fleste punkter. Fylkesmannen er enig i at datterselskapene BKK Produksjon AS, BKK Strøm AS, BKK Varme AS, BKK Regnskapsservice AS og BKK Breiband AS ikke er omfattet av offentlighetsloven. Men til BKKs store overraskelse konkluderte Fylkesmannen i Vestland med at morselskapet BKK AS er omfattet av offentlighetsloven.

BKK mener Fylkesmannen i Vestland ikke har forstått hvilken funksjon morselskapet har overfor datterselskapene i energikonsernet BKK. Flere vurderinger i vedtaket tyder på dette. Fylkesmannen i Troms og Fylkesmannen i Rogaland har i tilsvarende saker konkludert helt motsatt - med at morselskap i integrerte energikonsern ikke er underlagt offentlighetsloven. Saken er så prinsipielt viktig for BKK at styret i selskapet i går ettermiddag enstemmig ga konsernsjef Janicke Hilland fullmakt til å ta ut søksmål mot staten for å få kjent vedtaket ugyldig.

Ulik behandling

– Ulike Fylkesmannsembeter har kommet fram til helt motsatte konklusjoner i vurderingen av hvem som er underlagt offentlighetsloven i vår bransje. Det kan ikke være slik at offentlighetsloven praktiseres forskjellig avhengig av hvor i landet energiselskapet har hovedkontor, sier konsernsjef Jannicke Hilland i BKK.

Bransjeorganisasjonen Energi Norge har 300 energibedrifter som medlemmer. Organisasjonen stiller seg bak søksmålet som partsmedhjelper, fordi saken er så prinsipielt viktig.

– Norge har hatt et åpent og velfungerende kraftmarked i 30 år. Kraftselskapene er en sentral del av det konkurranseutsatte næringslivet, og må derfor gis samme beskyttelse for sine indre anliggender som privateide selskaper. Dette er en stadig tilbakevendende problemstilling som angår en hel næring, og hvor forvaltningens praksis spriker. Nå er tiden kommet for å få avklart dette, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: