Energi Norge

Innhold

Lønnsomt klimaprosjekt må få konsesjon

Nyhet, Strømmarked

Publisert

Andershaw Wind Farm Andershaw Wind Farm, Statkraft's 36.3 megawatt onshore wind farm located in South Lanarkshire, Scotland

Produksjonen av vindkraft i Storbritannia vil øke betydelig. NorthConnect vil derfor bidra til at Norge i mye større grad kan importere billig strøm når det er overskudd av vind. Foto: Statkraft

– NVEs vurdering er faglig solid og levner ingen tvil om at NorthConnect oppfyller alle vilkår for å få tildelt konsesjon nå, sier Knut Kroepelien i Energi Norge.

Mot slutten av 2019 la Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) frem sin faglige vurdering av NorthConnect-prosjektet og denne uken var det frist for å gi innspill til Olje- og energidepartementet (OED). Energi Norge påpeker i sitt høringssvar at prosjektet oppfyller alle vilkårene som skal til for å få konsesjon nå.

– NVEs vurdering er faglig solid og levner ingen tvil om at NorthConnect oppfyller alle vilkår for å få tildelt konsesjon nå. Stortinget har lagt til grunn at OED skal behandle konsesjonssøknaden på lik linje med andre prosjekter, og da er samfunnsøkonomisk lønnsomhet og hensyn til effektiv og sikker kraftutveksling avgjørende, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Stortingets vilje respekteres

Stortingets krav om eierskap til kabelen kan gjennomføres ved at en konsesjon følges av en lovproposisjon om at kun systemansvarlig (Statnett) kan eie og drifte mellomlandskabler. Eierne av NorthConnect har tidligere invitert Statnett inn til å overta.

De andre ønskene fra Stortinget, om erfaring fra andre kabler og strømpriser, svares godt i NVEs vurdering:

  • NVE konkluderer med at det ikke er grunnlag for å utsette idriftsettelse i påvente av driftserfaringer.
  • NVEs beregninger konkluderer med begrensede prisvirkninger og at virkningen vil være størst i lavprisperioder. Dersom kraftprisen av andre grunner skulle bli for høy for industri og husholdninger kan det håndteres gjennom mer treffsikre tiltak, som lavere elavgift og CO2-kompensasjon til industrien.

– Vi må se NorthConnect i sammenheng med behovet for å bygge et mer bærekraftig energisystem, og overføringskapasitetens viktige rolle i dette. Her har vi dårlig tid. Det er forståelig at mange er opptatt av prisvirkninger, men vi må huske på at andre land er klare for å bygge kabler og da vil vi få prisvirkningen uansett, sier Kroepelien. 

NVE konkluderer i sin vurdering av NorthConnect blant annet med at:

  • Den samfunnsøkonomiske verdien av prosjektet vil være rundt 8,5 milliarder kroner. Ettersom kabelen er eid av offentlige kraftselskaper, vil gevinsten komme fellesskapet til gode.
  • Estimert prisøkning på norske kraftpriser er på 1-3 øre. Prisøkningen er størst om sommeren og i år med mye vannkraftproduksjon, altså i situasjoner hvor kraftprisen i utgangspunktet er lav.
  • Det er ikke ut fra et systemdriftsperspektiv uforsvarlig å tilknytte kabelen i løpet av 2024.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: