Energi Norge

Innhold

Flertall i folket for kraftkabler til Europa

Nyhet, Strømmarked

Publisert

Ung dame med hodesett ser på en mobilskjerm mens hun står ute i solskinnet. Foto

Et klart flertall av befolkningen mener Norge bør bygge kraftkabler til Europa, hvis det gjør at utslippene går ned i andre land. Foto: Stock.adobe.com

Et klart flertall av befolkningen mener Norge bør bygge kraftkabler til Europa, hvis det bidrar til lavere klimagassutslipp i andre land. Unge er mest positive, viser en fersk undersøkelse fra Norstat.

55 prosent av befolkningen mener Norge bør bygge kraftkabler til Europa, hvis det gjør at utslippene går ned i andre land. 28 prosent er motstandere av dette, mens 17 prosent ikke har noen mening. I aldersgruppen 15-29 år støtter 70-80 prosent bygging av kabler, mens motstanden er sterkest blant folk over 60 år.

– Det er positivt at majoriteten av befolkningen støtter bygging av nye kabler. Vi klarer ikke å bekjempe klimatrusselen uten å samarbeide over landegrensene. Utveksling av fornybar energi er et lønnsomt og effektivt klimatiltak som gjør Norge rikere og Europa grønnere, sier Toini Løvseth, direktør for marked og elektrifisering i Energi Norge.

Flere under bygging

Norge har hatt kraftkabler til naboland siden 1960-tallet. I dag er vi koblet sammen med både Sverige, Danmark, Finland, Nederland og Russland, og det bygges nye kabler til Tyskland og England. I tillegg har en gruppe offentlig eide kraftselskaper søkt om å få bygge kabelen NorthConnect mellom Norge og Skottland.

Dette prosjektet er beregnet å ha et samfunnsøkonomisk overskudd på rundt 10 milliarder kroner, som i all hovedsak vil tilbakeføres til fellesskapet gjennom velferdsgoder som skoler, barnehager og eldreomsorg. Samtidig vil det bidra til å kutte to millioner tonn CO2 årlig i Storbritannia, tilsvarende utslippene fra én million personbiler.

Når det gjelder NorthConnect, er befolkningen delt med rundt 40 prosent for og 40 prosent imot. Prosjektet støttes av et flertall av velgerne i Høyre, Venstre, MDG, SV og Rødt. I Arbeiderpartiet er det like mange støttespillere som motstandere, ifølge Norstat-undersøkelsen.

Små priseffekter

– Det er mange gode grunner til å gi NorthConnect konsesjon. Dette handler både om å bygge et klimavennlig energisystem for fremtiden og om å "bake en større kake" for det norske samfunnet. Hvis folk er bekymret for den lille priseffekten av en ny kabel, kan regjeringen med enkelhet skjerme både industrien og vanlige forbrukere gjennom CO2-kompensasjon og lavere elavgift, mener Løvseth.

Hun minner om at Norge har hatt Europas laveste strømpriser gjennom 20 år – til tross for at det er blitt bygget flere utvekslingskabler. Norske industribedrifter har svært god tilgang på rimelige og langsiktige kraftavtaler, og det er ingen grunn til at dette skal endre seg selv om vi kobler oss tettere på våre naboland.

Saken er tidligere omtalt av E24.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: