Energi Norge

Innhold

Følger handelskapasitet og nye kabelprosjekter tett

Nyhet, Strømmarked

Publisert

Legging av kabel imellem Norge og Danmark for Energinet.dk og norske Statnett.

Energi Norge følger situasjonen med NordLink, North Sea Link og eksisterende overføringskapasiteter mot Sverige og Danmark. Foto: Michael Bo Rasmussen

Det er flere uavklarte spørsmål rundt de nye kablene til Tyskland og England. Samtidig har det vært problemer med kapasiteten mot Danmark og Sverige. Energi Norge følger situasjonen tett.

Ny kabel til Tyskland (NordLink) med kapasitet 1400 MW er ferdig bygget og testing starter i september med mål om kommersiell drift fra 1. desember. Som følge av interne nettbegrensninger i Tyskland er det potensielle utfordringer med utnyttelsen.  

Det nye europeiske markedsregelverket tillater at enkeltland søker unntak fra grunnregelen om minimum 70 prosent overføringskapasitet mellom budområder ved å vise til pågående nettutbygging (såkalt action plan), og Tyskland har etablert action plan 

– Vi har sammen med øvrige norske interessenter arbeidet for at denne skal ramme NordLink minst mulig, men på grunn av forhandlinger har konsekvensene så langt ikke vært kjentsier næringspolitisk rådgiver Anders Sivertsgård i Energi Norge. 

Statnett har varslet at det vil komme en markedsmelding om NordLink snarlig som bør bringe større klarhet i utnyttelsen av denne. 

Ny kabel til England (North Sea Link) med kapasitet 1400 MW vil bli ferdigstilt neste år, og kommersiell drift er planlagt fra 30. juni 2021 

 På grunn av Brexit-forhandlingene er det usikkert om North Sea Link vil fungere utenfor eller innenfor det europeiske kraftmarkedet. Ut fra signaler fra EU i sommer, synes det å være mest sannsynlig at North Sea Link må etablere en løsning utenfor det europeiske markedet, sier Sivertsgård.  

Kabeleierne er i gang med å etablere en alternativ handelsløsning. Bransjen har gitt innspill til denne handelsløsningen og vil følge opp også fremover. Konkret jobbes det med en egen implisitt day-ahead auksjon for North Sea Link før ordinær markedsklarering, men det vil fra start kun være adgang for NO2 på norsk side. Det vil komme mer informasjon om North Sea Link og en handelsløsning frem mot idriftsettelse. 

Når det gjelder eksisterende overføringskapasitet mot bl.a Sverige og Danmark har det dessverre også vært manglende utnyttelse i første halvår, og dette fortsetter.  

– Energi Norge bidro til at primærretningen på Skagerakforbindelsen ble snudd til eksport fra Norge tidligere i vinter med den konsekvens at eksportkapasiteten økte. Vi er i dialog med medlemmer om situasjonen og får gode innspill til tiltak. Videre har vi tett oppfølging av Statnett i dette spørsmålet, forteller Sivertsgård 

Energi Norge skal kommende uke ha et møte med RME hvor vi vil legge frem situasjonen med begrenset overføringskapasitet og drøfte hvordan RME og øvrige nordiske regulatorer bedre kan følge opp TSO-ens disposisjoner for å sikre at begrensninger i overføringskapasitet er tuftet på samfunnsøkonomiske vurderinger og transparent informasjon.  

Den største reduksjonen mellom NO1 og SE3 skyldes ombygging av en stasjon på svensk side. Denne jobben skulle være ferdig 30.09, men ble torsdag utsatt til 02.12. 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: