Innhold

Forbrukerrådet med nye udokumenterte anklager

Nyhet, Strømmarked

Publisert

Foto: En mann ser ned på et nettbrett.

Illustrasjonsfoto: Graphicstock.

Kun kort tid etter at bølgene etter forrige klagesak er i ferd med å legge seg, går Forbrukerrådet igjen til krig mot strømbransjen. Også denne gangen med generaliserte og udokumenterte påstander.

Denne gangen har Forbrukerrådet klaget inn 25 selskaper og 79 produkter, med Fjordkraft i front. Klagen er basert på at strømleverandørene ikke varsler endringer i priselementer (les: påslag) direkte til kunden. Med direkte mener Forbrukerrådet enten SMS eller epost, mens mange av aktørene har i sine vilkår at kunden varsles på "Min side".  
 
– Varslingsrutiner er viktig for kundene, derfor er felles praksis på dette område en del av sertifiseringsordningen "Trygg strømhandel" som bransjen er i ferd med å utvikle. Der vil kravene om varsling tydeliggjøres, slik at kunden aktivt skal kunne velge informasjonskanal – fortrinnsvis SMS. Det betyr ikke at varsling via "Min side" nødvendigvis er ulovlig, slik Forbrukerrådet hevder, påpeker Ulf Møller, næringspolitisk rådgiver i Energi Norge. 
 
Det uheldige er at Forbrukerrådet nok en gang skjærer store deler av bransjen over én kam, og hevder at det har vært mange "hemmelige" prisøkninger – uten noen form for dokumentasjon.  
 
– Vi kan ikke se at Forbrukerrådet har undersøkt om strømleverandørene på lista har økt påslaget sitt de siste årene på alle de 79 produktene. Det er også mange fastprisavtaler på lista, hvor det er usannsynlig at prisen er endret, sier Møller. 
 
Den forrige klagen, hvor 29 selskaper ble klaget inn for "hemmelige" påslag på produktet innkjøpspris, er ikke avsluttet – men Energi Norge kjenner til at flere aktører er "frikjent" og har fått saken henlagt av Forbrukertilsynet. Gjennomgangen så langt indikerer at handelskostnader kommer i tillegg og at disse ikke har vært urimelig høye, stort sett i størrelsesorden 50-200 kroner i året. 
 
Bransjen ønsker et godt samarbeid med alle tilsynsmyndigheter, og har invitert både Forbrukerrådet, Forbrukertilsynet og Reguleringsmyndigheten for energi til å gi innspill til kravene i "Trygg strømhandel". Mange av de utfordringene i strømmarkedet Forbrukerrådet har pekt på, vil bli håndtert der.  
 
– Vi mener at konstruktive innspill til forbedring av ordningen er mer nyttig for strømkundene enn generaliserte og udokumenterte klager, avslutter Møller. 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: