Innhold

Forbrukerrådets klage krymper

Nyhet, Strømmarked

Publisert

Lagre og returner Bredde  1280 px Høyde  720 px  Bilde av en glad mann som sitter foran en PC og betaler regninger

Foto: Shutterstock

En rekke strømselskaper ble klaget inn for Forbrukertilsynet i oktober. Tre av disse er nå frikjent. Tilsynet arbeider videre med de øvrige klagene.

Det var til sammen 29 selskaper og 58 strømprodukter som ble klaget inn til Forbrukertilsynet. Tre av selskapene er nå frikjent og klagen avsluttet. Dette gjelder Gudbrandsdal Energi, SFE Kraft og Stranda Energi.

Forbrukertilsynet opplyser at de vil jobbe videre med de øvrige sakene. Tilsynets foreløpige vurdering tilsier at de fleste selskapene har tilleggskostnader i størrelsesorden 20-200 kroner i året, mens ett ligger nærmere 1000 kroner i året. Størrelsen på de såkalte "hemmelige" priselementene har derfor krympet kraftig, i tråd med det Energi Norge har hevdet tidligere.

Tilsynet vil også se nærmere på om informasjonen knyttet til disse priselementene, som i hovedsak er handelsgebyrer og ubalansekostnader, er godt nok kommunisert – eller om det på enkelte produkter kan være noe uklar informasjon.

Uheldig generalisering

– Energi Norge ser frem til Forbrukertilsynets endelige konklusjon i denne saken, som vi håper kommer raskt. Vi er enige i at det det skal være full åpenhet om alle priselementer, og vi ønsker at myndighetene skal slå ned på lovbrudd. Samtidig er det uheldig at Forbrukerrådet generaliserer på en måte som rammer mange selskaper urettmessig, sier næringspolitisk rådgiver Ulf Møller i Energi Norge.

Han viser til at det både er lovlig og positivt at det konkurreres om kunder gjennom produktmangfold, så lenge alle priselementer er tydelig formulert. Dette blir også en viktig del av Trygg strømhandel, sertifiseringsordningen som Energi Norge og Distriktsenergi sammen arbeider med å innføre på nyåret.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: