Energi Norge

Innhold

Gjennomfaktureringsordningen på høring

Nyhet, Strømnett, Strømmarked

Publisert

Close-up of female hands pushing laptop buttons papirarbeid

KPMG har fremmet fire alternative modeller til dagens gjennomfaktureringsmodell. Nå danner forslaget grunnlag for en høring med svarfrist 1. september.

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har nå lagt ut en høring om gjennomfaktureringsordningen. Målet er å forbedre dagens modell på flere områder.

Høsten 2019 utredet RME i samarbeid med KPMG alternative modeller til dagens gjennomfaktureringsordning. Målet var å forbedre dagens gjennomfaktureringsmodell med tanke på skatt, merverdiavgift, sikkerhetsstillelse, regnskapsføring, administrasjon og betalingsfrister. KPMG kom opprinnelig opp med fire alternative modeller til dagens modell. Arbeidet danner grunnlaget for en høring som ble annonsert fredag 19. juni. Fristen for høringssvar er allerede 1. september.  

Høringsnotatet 

RME fremhever i høringsnotatet to av modellene fra KPMG-rapporten, henholdsvis Underleverandørmodellen og Tilbakebetalingsmodellen. Modellene løser i ulik grad, og på forskjellige områder, en rekke av utfordringene ved gjennomfakturering.  

Energi Norges foreløpige vurdering er at Underleverandørmodellen er den anbefalte modellen av de to, både for nettselskapenes og strømleverandørenes del. Energi Norge vil i løpet av sommeren utarbeide et høringssvar i samråd med medlemmene våre, Utvalg for sluttbrukermarked og Utvalg for nett.   

Svært gledelig  

Energi Norge ser det som svært gledelig at arbeidet med en forbedret markedsmodell tas videre av RME.  

- Gjennomfakturering var et viktig steg mot en forbedret markedsmodell med ett kommersielt kontaktpunkt og én regning, men ordningen har noen skavanker som spesielt strømleverandørene har kjent på kroppen lenge, sier næringspolitisk rådgiver Lars Ragnar Solberg i Energi Norge 

RME arbeider med å gjøre gjennomfaktureringsordningen obligatorisk på sikt. I den sammenheng er det viktig at ordningen gjøres tilgjengelig for flere aktører og ikke er en stor inngangsbarriere i marked. 

- Nettselskapene skal forhåpentligvis ikke merke store endringer med for eksempel Underleverandørmodellen sammenlignet med dagens modell for gjennomfakturering. De skal fortsatt ha mulighet for å kunne kreve sikkerhet der det er behov, og de skal fortsatt kunne ha kundekontakt på mer tekniske spørsmål, sier næringspolitisk rådgiver Ulf Møller i Energi Norge.  

Solberg og Møller oppfordrer alle medlemmer til å se nøye på modellene og gi innspill til Energi Norge innen 15. august. 

RME har også en annen høring om gjennomfaktureringsordningen ute i sommer. Denne vil blant annet skal tydeliggjøre at gjennomfaktureringsordningen først og fremst gjelder for forbrukere.  

Til det beste for strømkunden 

Undersøkelser viser at kundene ønsker seg én regning og ett kommersielt kontaktpunkt.  

- Vi må etterstrebe og gjøre strømmarkedet enklere og mer oversiktlig for strømkundene. Både nettselskap og strømleverandører skal og må spille en sentral rolle i markedet. At strømbransjen blir mer lik andre næringer med ett kontaktpunkt, virker som den fornuftige veien å gå, avslutter Solberg og Møller.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: