Innhold

OED sier nei til forutsigbare betalingstjenester for strømkunder

Nyhet, Strømmarked

Publisert

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Forbruekrbilder tatt av fotograf Caroline Roka for Energi Norge i desember 2019

OED og RME vil forby betalingstjenester som lar kundene betale et fast beløp gjennom hele året, basert på en forventet årlig kostnad. Foto: Caroline Roka / Energi Norge

Olje- og energidepartementet (OED) støtter RMEs vurdering om å forby betalingstjenester som gjør at kundenes strømutgifter er mer stabile gjennom året. Energi Norge er bekymret for at forbudet vil ramme kundenes behov for forutsigbarhet.

I 2019 varslet Reguleringsmyndigheten for energi (RME) at de vil forby strømleverandører å tilby betalingstjenester som lar kundene betale et fast beløp gjennom hele året, basert på en forventet årlig kostnad. RME sa den gang at tjenesten er i strid med Forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. 

Klage til OED 

Fjordkraft er en av strømleverandørene som leverer en slik betalingsløsning. Etter at RME i 2019 varslet selskapet om tvangsmulkt dersom de ikke sluttet å selge og levere tjenesten, klaget de saken direkte videre til OED. De har behandlet saken og varslet nylig at de gir sin støtte til RMEs vurdering. 

 Strømregningen og prisdannelsen i kraftmarkeder er kompleks. Mange kunder ønsker en enklere og mer forutsigbar strømregning. Vi stiller derfor spørsmål ved hva som da er mer forutsigbart enn å betale det samme beløpet hver måned. Mobil- og bredbåndbransjen tilbyr dette til sine kunder, så det er for oss vanskelig å forstå hvorfor strømbransjen ikke skal kunne gjøre det samme, sier næringspolitisk rådgiver Lars Ragnar Solberg i Energi Norge.  

Prinsippet med avtalen er at kunden får en mer forutsigbar strømregning, hvor beløpet typisk vil være høyere enn den faktiske strømregningen på sommeren og lavere enn den faktiske strømregningen på vinteren. Tjenesten er helt uavhengig av kundens valg av strømavtale og kundens nettleie. Kundene velger selvfølgelig selv om de ønsker dette som en tilleggstjeneste.  

Alle prissignaler som kommer fra spotmarkedet og nettleien blir formidlet til kunden på fakturaen på normal måte, og prissignalet når kunden i like stor grad som ved andre tjenester. Tjenesten er, ifølge Fjordkraft, 100 prosent transparent og kunden betaler et fast månedsbeløp uten rentekostnader eller andre kostnader. 

Har ikke gitt opp 

RME har uttalt at også andre aktører med lignende tjenester vil bli fulgt opp på samme måte som Fjordkraft, som er blitt bedt om å avvikle betalingstjenesten innen 1. juni. Fjordkraft sier allikevel at de ikke har gitt opp å finne en løsning. 

– Vi tenker for det første at slike betalingstjenester ikke reguleres av avregningsforskriften, men av finanslovgivningen. Videre mener vi at denne type betalingstjenester er svært gunstig med tanke på at den er uavhengig av strømavtalen, og kundene vil motta prissignaler samtidig som betalingsstrømmen fra kunden blir jevnet ut. Det vil være mer problematisk å inngå en tradisjonell fastprisavtale med tanke på prissignaler, sier direktør for rammevilkår Torkel Rolfseng i Fjordkraft. 

Fjordkraft peker videre på at tjenesten er etterspurt, og at det er flere andre aktører som ønsker å tilby lignende tjenester. Mye tyder også på at det er de mest sårbare kundene som har det største behovet for en slik betalingstjeneste 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: