Innhold

Ønsker å innføre elektrifiseringsstrategier i hele EU

Nyhet, Fornybar produksjon, Strømmarked

Publisert

Foto: Tromsø opplyst om natten

Norden har et stort potensiale for å kunne levere en nær 100 % utslippsfri kraftproduksjon, og vi kan også hjelpe våre europeiske naboer. Foto: Pixabay

EU-parlamentarikere og nordiske energitopper spisset ører da Energi Norges Kristian Blindheim fortalte om viktigheten av elektrifisering for å oppnå klimamålene.

Prosjektleder Kristian Blindheim i Energi Norge leder for tiden en arbeidsgruppe i Nordenergi – paraplyorganisasjonen som knytter sammen fornybarbransjen i Sverige, Danmark, Finland, Island og Norge. Nordenergi representerer til sammen 800 virksomheter i disse landene.

– Europaparlamentet ønsker å redusere CO2-utslippene med potensielt så mye som 60 % innen år 2030, sett opp mot 1990. Arbeidsgruppen i Nordenergi har kommet med et klart svar på hva som er løsningen – nemlig elektrifisering, sier Kristian Blindheim i Energi Norge som forrige uke holdt et innlegg på et webinar om klimanøytralitet arrangert av Nordenergi i Brussel.

Lagring og fleksibilitet

Han forteller at vindkraft både til lands og til havs kommer til å vokse desidert mest i Europa i årene fremover, og at det også vil bli vekst innenfor solenergi.

– Men det er vannkraften som kommer til å være det aller viktigste. Derfor må vi ta vare på den fleksible vannkraften mer enn noen gang, forklarer Blindheim.

Blindheim sier at arbeidsgruppen har tatt for seg tre vesentlige elementer – kraftproduksjon, nettet og forbruk.

– I fremtiden vil det bli nødvendig med nye former for lagring og fleksibilitet. Det kan for eksempel være et aluminiumsverk som skrur av eller på ut ifra kraftproduksjonen, noe vi gjør allerede i dag, men som vi trenger mye mer av. Det samme gjelder selvsagt for husholdninger, som ikke trenger å lade elbilen eller vaske klær på samme tid. Strømmen kan også lagres i batterier eller brukes til å produsere hydrogen og nyttiggjøres i kraftsystemet når det er lite vind og sol. Overskuddskraft kan dessuten eksporteres via utenlandskabler og skape inntekter for Norge, påpeker Blindheim.

Enorme muligheter

I foredraget la han vekt på at både EU og de ulike europeiske landene må etablere elektrifiseringsstrategier. Det må settes mål for hver sektor, og dette må kobles til både klima- og næringspolitikk.

– Norden har et stort potensiale for å kunne levere en nær 100 % utslippsfri kraftproduksjon, og vi kan også hjelpe våre europeiske naboer. Men også her hjemme mangler vi en enhetlig elektrifiseringsstrategi, sier Blindheim og legger til:

– I foredraget snakket jeg også om de enorme mulighetene som finnes for å skape nye arbeidsplasser innenfor fornybarsektoren.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: