Energi Norge

Innhold

Pålitelig strømforsyning i 2019

Nyhet, Strømnett, Strømmarked

Publisert

En energimontør jobber oppe i en kraftmast på et jorde. FotoLinje bygging 21 foto FRinge Arbeidet med å bygge ny kraftlinje mellom Kartavoll og Opstad i Hå kommune er i full gang. Dette blir ny hovedlinje for strømforsyning til Sør-Jæren. Det bygges ny transformatorstasjon på Opstad hvor linjen skal knyttes til. Det er Hallingmast som bygger linjen for Lyse Elnett. Fotograf: Fredrik Ringe

Avbrudsstatistikken fra 2019 viser at strømforsyningen hadde en pålitelighet på 99,99 prosent. Dette er bedre enn gjennomsnittet for perioden 2000-2019. Foto: Fredrik Ringe / Lyse

Strømforsyningen hadde en pålitelighet på 99,99 prosent i 2019. Det viser fersk statistikk fra Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME).

Det var kun 0,011 prosent av den elektriske energien som ikke nådde frem til strømkunden på grunn av feil eller utkoblinger, viser avbruddsstatistikken til RME.  

Resultatet fra 2019 er bedre enn gjennomsnittet for perioden 2000 til 2019, som lå på 99,98 prosent leveringspålitelighet. Det er også bedre enn 2018-resultatet på 99,98 prosent. 

– I 2019 var det få store hendelser, for eksempel uvær og snøfall, som påvirket leveringspåliteligheten, sier seksjonssjef Torfinn Jonassen i RME i en pressemelding. 

Ny teknologi og investeringer  

Nettselskapene tar mange grep for å sikre en trygg og pålitelig strømforsyning til forbrukerne. Med innføringen av smarte strømmålere (AMS-målere) varsles strømbrudd automatisk til selskapet. Det medfører også at strømbrudd rettes raskere. 

– Selskapene er i gang med å gjennomføre en betydelig modernisering av kraftnettet. Et pålitelig strømnett er viktig infrastruktur i landet vårt. Økt bruk av jordkabel i stedet for luftstrekk, samt ny teknologi, gir oss tryggere strømforsyning, sier direktør Kristin H. Lind i Energi Norge. 

Fra 2015 til 2025 er det planlagt investeringer for over 140 milliarder i strømnettet40 prosent av investeringene kommer i sentralnettet, vel 50 prosent i regional- og distribusjonsnettet, mens syv prosent er brukt på automatiske strømmålere. 

Smartere bruk av strømnettet 

RME har nylig sendt forslag til ny modell for beregning av nettleie til Olje- og energidepartementet. Målet med endringene er å legge til rette for best mulig utnyttelse av strømnettet og en rimelig fordeling av kostnadene mellom kundene. 

– Elektrifiseringen av Norge vil føre til at vi bruker mye mer strøm enn i dag, og det belaster strømnettet. Når vi bruker mye strøm samtidig så utfordrer vi kapasiteten i strømnettet og øker faren for strømbrudd. Derfor er det viktig at vi utnytter strømnettet smartere, og med ny nettleie får vi en god modell for å løse dette, sier Lind. 

Energi Norge mener det nye forslaget til RME legger godt til rette for elektrifisering av samfunnet samtidig som det er enkelt for både strømkundene og nettselskapene å forstå. 

Nøkkeltall fra avbrudsstatistikken for 2019

  • 54 prosent av strømkundene opplevde strømbrudd på mer enn tre minutter 
  • 44 prosent opplevde kortvarig strømbrudd på mindre enn tre minutter 
  • Kundene som opplevde langvarige strømbrudd, var i gjennomsnitt uten strøm i 3 timer og 17 minutter 
  • Den gjennomsnittlige tiden nettselskapene brukte for å få strømmen tilbake til strømkundene endte på 1 time og 3 minutter for lange strømbrudd  

LES OGSÅ: Strømguiden: Norge har sikker strømforsyning

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: