Innhold

RME ber om innspill på aktørenes prissikringsmuligheter

Nyhet, Strømnett, Strømmarked

Publisert

Foto: Lyspære med tankebobler

Energi Norge oppfordrer våre medlemmer og andre interessenter til å svare opp RMEs spørreundersøkelse. Foto: Pexels

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) skal evaluere de langsiktige prissikringsmulighetene for markedsaktørene. RME ber om at aktørene svarer på et spørreskjema og fronter sine synspunkter innen 19. november.

Forordning om langsiktig kapasitetstildeling eller Guideline on Forward Capacity Allocation (FCA GL) stiller krav om velfungerende prissikringsmuligheter for markedsaktører i alle prisområder. Forordningen er ikke implementert i Norge, men den er EØS-relevant. Som en del av forarbeidet til forordningen skal reguleringsmyndighetene evaluere aktørenes prissikringsmuligheter.

RME ber om at aktørene spiller inn sine synspunkt før den 19. november.

Spørreundersøkelsen dekker:
  • Markedsaktørers syn på om de nåværende prissikringsmulighetene i kraftmarkedet er tilstrekkelig
  • Markedsaktørers syn på mulige forbedringer
  • Instrumenter som blir brukt for prissikring og hvordan disse blir kombinert, og
  • Aktørers erfaringer knyttet til transaksjonskostnader og tilgang på relevant informasjon
Prissikring er sentralt

Et velfungerende marked for prissikring er essensielt viktig for aktørenes muligheter for å sikre posisjoner og redusere risiko over tid. Det er også helt sentralt for stabile eierutbytter og forutsigbarhet for norske eierkommuner. 

– Energi Norge oppfordrer våre medlemmer og andre interessenter til å svare opp RMEs spørreundersøkelse, sier prosjektleder i Energi Norge, Lars Ragnar Solberg.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: