Energi Norge

Innhold

Storbritannia går formelt ut av EU

Nyhet, Strømmarked

Publisert

En drosje og en buss kjører i London. Foto

Storbritannia er formelt ute av EU 31. januar og innen utgangen av 2020 skal partene ha fremforhandlet og signert en vidtrekkende handelsavtale. Foto: Unsplash

31. januar går Storbritannia formelt ut av EU og inn i en overgangsperiode. Det forventes ikke store endringer før den nye handelsavtalen er fremforhandlet og signert.

Ved midnatt 31. januar går Storbritannia formelt ut av EU og inn i en overgangsperiode som varer frem til utgangen av 2020. Innen den tid skal EU og Storbritannia ha fremforhandlet og signert en vidtrekkende handelsavtale. Overgangsperioden kan forlenges en gang med opptil to år, men det må avgjøres sommeren 2020.

Uavhengig av om Storbritannia får til en fremtidig handelsavtale med EU eller ikke, vil de utvikle sitt eget kvotemarked (UK ETS). Britenes plan er at dette nasjonale kvotemarkedet skal koble seg til det europeiske kvotemarkedet (EU ETS) fra 2021.

– Storbritannia har vært en viktig alliert i arbeidet med å styrke kvotemarkedet. Dette er det viktigste klimaverktøyet vi har for energi- og industrisektoren og vi ønsker selvfølgelig at Storbritannia blir i det europeiske kvotemarkedet, sier sjef for Energi Norges Brussel-kontor, Eivind Hodne Steen.

Les mer om Brexit og kvotemarkedet her.

Ifølge den politiske erklæringen fra EU og Storbritannia fra oktober 2019 er energisektoren en prioritert sektor for samarbeid. Frem til overgangsperioden er over vil regler for krafthandel og flyt fungere som før. EU har så langt vært tydelig på at full tilgang til det indre energimarkedet i det videre vil kreve en EØS-lignende avtale på området, hvor Storbritannia hele tiden tilpasser seg det felles regelverket for energimarkedet.

Energi Norge og den europeiske bransjeorganisasjonen Eurelectric ønsker at det fremtidige samarbeidet med Storbritannia inkluderer:

  • Tilgang til det indre energimarkedet for Storbritannia
  • Deltakelse i relevante EU-direktorater, slik som ENTSO-E og DSO Entity
  • Tett samarbeid i klimapolitikken, med blant annet full deltakelse i ETS eller linket UK ETS

Les mer i Eurelectric sin uttalelse.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: