Innhold

Strømkabelen mellom Norge og Tyskland står ferdig

Nyhet, Strømnett, Strømmarked

Publisert

Foto: Kraftmast med linjer som strekker seg over et vann.

Illustrasjonsfoto: Statnett

Verdens lengste undersjøiske strømkabel mellom Norge og Tyskland er nå ferdigstilt og den første handelen og kraftoverføringen har allerede funnet sted. NordLink vil blant annet føre til mer verdiskaping i norsk kraftproduksjon.

Energi Norge gratulerer Statnett med den gigantiske utbyggingen, som har pågått i fire år.

– Dette fører til at vi kan selge vår overskuddskraft og skape større inntekter i Norge, samt importere kraft fra Europa når de har overskudd av sol- og vindkraft og lavere priser enn her hjemme. Slik får vi mer ut av ressursene på begge sider av kabelen og legger til rette for økt produksjon av fornybar energi i begge land. NordLink blir dermed et viktig bidrag til fremtidens klimavennlige energisystem, sier Toini Løvseth, leder for marked og elektrifisering i Energi Norge.

Løvseth mener kabelen vil tjene det norske samfunnet godt fremover, til tross for begrensningene i kapasitet som er varslet.

– Vi har sett noen få timer med økte kraftpriser i Sør-Norge de siste dagene, og dessverre har media fremstilt dette som en direkte konsekvens av kabelen. Det er et komplisert bilde og mange forhold som påvirker kraftprisene, men det er ikke bare NordLink som er årsaken til det. Det er også viktig å si at dette får svært liten påvirkning på kundenes strømregning, og vi forventer fortsatt lave priser i vinter og godt inn i 2021. NordLink kommer ikke til å snu på det bildet, sier Løvseth.

Verdens lengste

NordLink går mellom Tonstad i Sirdal kommune i Norge og Wilster i Schleswig-Holstein i Tyskland. I tillegg til den undersjøiske strømkabelen består NordLink av en lengre jordkabel på tysk side. I Norge kobles sjøkabelen med en luftledning. Sjøkabelen er 516 kilometer og hele forbindelsen er på 623 kilometer totalt. Spenningen er på 525kV med en overføringskapasitet på 1400 MW. NordLink er verdens lengste strømforbindelse i sitt slag.

– Vi er veldig stolte av å ha bygd ferdig NordLink, som er et stort og viktig prosjekt for fremtidens klimavennlige energisystem. Det er lagt ned stor innsats fra egne ansatte, kontraktører og partnere for at vi skulle komme i mål. Tidene er utfordrende med korona-pandemien, men vi nådde likevel denne gigantiske milepælen sammen, sier Håkon Borgen, prosjekteier og konserndirektør for teknologi og utvikling i Statnett, i en pressemelding.

Minstekapasitet

Prøvedrift er planlagt fra desember 2020 til mars 2021, og etter det blir det ordinær drift og handel av fornybar energi mellom Norge og Tyskland. Kabelen vil få en gradvis økende minstekapasitet frem mot 2026. Det er begrensninger i strømnettet på tysk side som gjør at kabelforbindelsen vil kunne få lavere kapasitet de første driftsårene.

– For oss er det selvfølgelig viktig at vi er garantert en minimumskapasitet for den nye strømkabelen, og vi vet at dette er viktig også for norske aktører i kraftmarkedet. Derfor er det bra at vi nå har fått klarhet i hvilken minimumskapasitet som vil kunne gis fra tysk side, og vi vet at dette er informasjon som aktørene har ventet på. Vi er grunnleggende skuffet over at minimumsnivået er såpass lavt, men dette er dessverre utenfor Statnetts kontroll. Det er samtidig viktig å understreke at vi forventer at det ofte vil tilbys betydelig mer kapasitet enn dette minimumsnivået, og at vårt mål er at mest mulig kapasitet til enhver tid tilbys markedet, sier konserndirektør Gunnar G. Løvås i Statnett.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: