Energi Norge

Innhold

Strømguiden - strømkunden i fokus

Nyhet, Strømmarked

Publisert

Et bolighus med solceller på taket og mennesker inni. Tegning

Snart kommer Strømguiden, en ressursside rettet mot strømkundene og deres behov. Illustrasjonen er laget i forbindelse med prosjektet. Hanne Berkaak/byHands

Energi Norge ønsker å løfte frem strømkundene og deres behov. Derfor utarbeider vi en nettside og en ressursbank kalt Strømguiden. Strømguiden lanseres i slutten av juni.

Energi Norge og våre medlemmer har den siste tiden, i samarbeid med konsulentselskapet Boldt, jobbet frem en del materiale til prosjektet som skal hete Strømguiden. Målet er å besvare noen av strømkundenes spørsmål om strømmarkedet, strømforbruk og andre tjenester knyttet til strøm på en lettfattelig og illustrativ måte. Prosjektet skal belyse tema som: 

  • Ditt strømforbruk 
  • Strøm – dette betaler du for 
  • Valg av strømprodukt og tjenester 
  • Betaler vi for mye for strømmen? 
  • Sikker strømforsyning 
  • Din nye strømhverdag 
  • Hvem gjør hva i strømmarkedet? 
  • Strøm, miljø og klima 

All informasjonen skal tilgjengeliggjøres på en nettside for alle strømkunder og andre interessenter.

Ressursbank for våre medlemmer
Det utarbeides også en eksklusiv ressursbank for Energi Norges medlemmer hvor en kan hente ut råmateriale (tall, tekst, bilder, illustrasjoner, grafer osv.). Våre medlemmer kan selv forme og farge budskapet til sitt selskaps farger, fonter, merkenavn og standarder. Målet med ressursbanken er å gjøre dette mest mulig anvendelig og tilgjengelig for Energi Norges medlemmer.

Vi har ambisjoner om å lansere Strømguiden før fellesferien. Mer informasjon legges ut fortløpende.

Årlig oppdatering

Strømguiden skal oppdateres hvert år. Nye temaer vil belyses og besvares på nettsiden. Prosjektet er en del av Energi Norges reposisjoneringsstrategi, og medlemmer oppfordres til å ta kontakt hvis de har spørsmål eller ønsker. 

Se også Fornybarometeret for å finne status for elektrifisering og fornybarnæringen i Norge. Nettsiden inneholder en egen ressursbank for medlemmene, slik Strømguiden vil ha.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: