Energi Norge

Innhold

Utsetter NorthConnect nok en gang

Nyhet, Strømmarked

Publisert

Legging av kabel imellem Norge og Danmark for Energinet.dk og norske Statnett.

Olje- og energidepartementet skriver i en pressemelding tirsdag at det må høstes erfaringer fra de to kablene som er under bygging, før det kan fattes vedtak om NorthConnect. Foto: Statnett

OED mener det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fatte vedtak i konsesjonssaken om NorthConnect-kabelen nå. Svært skuffende at det ikke er vilje til å gi konsesjon, mener Energi Norge.

I pressemeldingen fra Olje- og energidepartementet (OED) sier olje- og energiminister Tina Bru at det må høstes erfaringer fra virkningene på kraftsystemet av de to kablene som er under bygging, før det kan fattes vedtak om NorthConnect.

– Det er svært skuffende for norsk fornybarnæring at energiministeren ut fra situasjonen i Stortinget ikke gir konsesjon til et lønnsomt klimaprosjekt, som vil bidra til stor verdiskaping i Norge og derved økt velferd. Det er ingen vektige grunner til å vente, noe NVEs analyser har vist, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

NVE har beregnet den samfunnsøkonomiske verdien av kabelen mellom Norge og Skottland til rundt 8,5 milliarder kroner. I tillegg viser NorthConnects egne beregninger at kabelen kan redusere CO2-utslippene med om lag to millioner tonn i året.

– Dessverre har NorthConnect blitt en politisk symbolsak hvor det legges ensidig vekt på marginale fordelingseffekter som kunne vært håndtert. Vi risikerer å gå glipp av store verdier til det norske fellesskapet og ikke minst et viktig klimatiltak. Nå får vi håpe at andre land ikke kommer oss i forkjøpet i mellomtiden og realiserer denne gevinsten på verdien av den fleksible vannkraften vår, sier Kroepelien.

Fornybarnæringen er den nest mest produktive næringen i Norge etter petroleum og gir gjennom skatter og utbytter et betydelig bidrag til offentlige inntekter.

– Vi har muligheter til å utvikle dette bidraget og sikre vår posisjon i den europeiske energiomstillingen, men vi er da som alle andre bransjer avhengig av gode rammebetingelser og tilgang til markedene, avslutter Kroepelien.

Les pressemeldingen fra OED her.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: