Innhold

Batterifabrikk med dokumentert fornybar strøm

Nyhet, Strømmarked

Publisert

Bilde av en kraftstasjon, fjell og fjord

FREYR vil kjøpe opprinnelsesgarantier fra vannkraftverkene på Helgeland. Foto: Helgeland Kraft

FREYR og Helgeland Kraft har signert en intensjonsavtale for levering av fornybar energi til grønn batteriproduksjon i Mo i Rana. FREYR bruker dermed sin forbrukermakt til å øke etterspørselen etter fornybar energi.

– Vi har hatt en god dialog med Helgeland Kraft over en lengre periode og dette er den første formelle avtalen som signeres. Helgeland Kraft vil med sin kompetanse være en viktig samarbeidspartner for FREYR og kan fremover bidra sterkt i realiseringen av det som kan bli Nord-Norges største industrietablering på flere tiår, sier arbeidende styreformann Torstein Sjøtveit i FREYR AS i en pressemelding.

Intensjonsavtalen dreier seg om levering av fornybar energi til FREYR sin planlagte 2 GW «Fast Track» pilotfabrikk for produksjon av batterier i Mo i Rana.

– Vi er svært godt fornøyde med å inngå en intensjonsavtale for levering av 100 % fornybar strøm til FREYRs planlagte pilotfabrikk, som vil ha et årlig strømforbruk på ca. 200 GWh. Vi skal tilby FREYR globalt konkurransedyktige priser basert fullt og helt på bærekraftig produsert strøm, sier konsernsjef Eivind Mikalsen i Helgeland Kraft.

FREYR vil kjøpe opprinnelsesgarantier fra vannkraftverkene på Helgeland for sitt forbruk. Dette er med på å bidra til at FREYR kan eliminere CO2-fotavtrykket i sin produksjon av det de beskriver som verdens mest miljøvennlige batterier.

– Dette er et godt eksempel på at våre medlemmer tilbyr gode kraftkontrakter til sine kunder. Ved å velge opprinnelsesmerket strøm tar bedrifter som FREYR et aktivt valg og bruker sin forbrukermakt til å øke etterspørselen etter fornybar energi. Det har vært flere eksempler i det siste på aktører som ønsker å dokumentere kraftkjøpene sine, som blant annet Statkrafts Daimler-avtale og Kemira-avtale, sier direktør for marked og kunder Toini Løvseth i Energi Norge.

Helgeland-regionen er i dag et overskuddsområde for fornybar energi og Mo i Rana er derfor et attraktivt område å etablere seg i for kraftkrevende industri, hvor fokus på miljø, lave kraftkostnader og leveransesikkerhet er unike konkurransefortrinn. FREYRs gigafabrikk vil skape behov for ytterligere utvikling av ny fornybar energi i regionen for å sikre kontinuerlig tilgjengelighet grønn kraft til globalt konkurransedyktig priser.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: