Troverdige påstander om utslippsfritt hydrogen

Nyhet, Strømmarked

Publisert

Foto: En dame og en mann går tur

Foto: Katerina Holmes / Pexels

Utslippsfritt hydrogen byr på store muligheter for Norge og løftes frem som et satsningsområde både nasjonalt og i Europa. Kundene har et behov for troverdig informasjon om opprinnelsen til hydrogen, og den europeiske opprinnelsesgarantiordningen møter dette kundebehovet.

Bærekraft er en global megatrend. Bedrifter over hele verden rapporterer ikke lenger bare finansielle resultater, men også på bærekraft. De ønsker å vise frem sine tiltak og resultater knyttet til bærekraft. EU jobber med en rekke regelverk for å legge til rette for sin Green Deal der troverdige påstander om bærekraft spiller en helt sentral rolle.

Troverdige påstander om hydrogen

Hvis hydrogen skal være en lav- eller utslippsfri energibærer, må det produseres med ingen eller svært lave utslipp, hhv. grønt og blått hydrogen. Kundene har et behov for å dokumentere opprinnelsen til de ulike typene på en trygg og troverdig måte. De må være trygge på at etterspørselen deres etter hydrogen bidrar til mer produksjon av grønt eller blått hydrogen. Det blir ytterst viktig å lage ryddige dokumentasjonsstandarder som underbygger verdien av grønt eller blått hydrogen fremfor grått hydrogen (produsert på måter som gir utslipp av klimagasser).

I regjeringens hydrogenstrategi står det at hydrogen byr på spennende muligheter for Norge, både som energinasjon og teknologinasjon. I Norge har vi rikelig tilgang på vannkraft og en del vindkraft, men ingen kan følge elektronene på sin ferd gjennom strømnettet. Opprinnelsesgarantiordningen er et europeisk system der kraftprodusentene mottar et bevis for sin fornybare kraftproduksjon, et bevis som igjen kan kjøpes og selges i et marked. Ordningen med opprinnelsesgarantier er den eneste måten å synliggjøre og realisere verdien av fornybaregenskapen i kraftproduksjonen.

– Det er avgjørende for Norges satsning at vi følger de samme spillereglene som våre konkurrenter. Norge må ikke lage særreguleringer rundt opprinnelsesgarantiordningen som skaper mindre troverdige påstander om bærekraft. Det kan slå tilbake på oss selv, sier prosjektleder finanse i Energi Norge, Lars Ragnar Solberg, 

Lokasjon og dokumentasjon henger sammen

Globale initiativ som RE100 og SBT (Science Based Targets) setter krav til hvordan selskapene dokumenterer sine påstander om bærekraft, utslipp og energibruk. Flere av de store aktørene ønsker å lokalisere seg i nærheten av fornybar kraftproduksjon og ofte ønsker de direkteavtaler med fornybare kraftprodusenter. Industrilokalisering i Norge, eller andre land med høy andel fornybar kraftproduksjon, er ettertraktet, men påstandene om bærekraft må dokumenteres og følge internasjonale dokumentasjonsstandarder. Potensialet for utslippskutt ved innfasing av grønt hydrogen fremheves som et viktig virkemiddel i rapporten Klimakur 2030. Hydrogen kan bety et nytt industrieventyr for Norge, men da må da må det legges trygge, anerkjente dokumentasjonsstandarder til grunn for å nå frem i en hard konkurranse.

–  Behovet for å gi kundene troverdig informasjon om opprinnelsen og klimafotavtrykket til alle varer og tjenester er viktig. En forutsetning for grønn hydrogenproduksjon er troverdig dokumentasjon av kraftens fornybaregenskaper, noe det eksisterende systemet med opprinnelsesgarantier gir. Norske myndigheter må arbeide for å styrke, snarere enn å svekke dette systemet, avslutter Solberg.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: