Innhold

Ga regjeringen råd om energiressursmeldingen

Foto: Sildvikdammen om vinteren med snø

Fornybar kraftproduksjon fra vannkraft. Foto: Nordkraft

Klimaomstilling og nye energiløsninger kan bli en gullgruve for Norge, dersom vi tar de rette grepene. Det var Energi Norges budskap til statssekretær Tony Tiller denne uka.

I fjor varslet olje- og energiminister Tina Bru en stortingsmelding om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser. Før jul sendte Energi Norge sine innspill til arbeidet med meldingen. Og denne uka ble innspillene utdypet i møte med statssekretær Tony Tiller.

– Fornybarnæringen er allerede den største verdiskaperen i fastlandsindustrien. Vi mener det er et formidabelt potensial for å skape nye grønne arbeidsplasser gjennom ytterligere elektrifisering, sier Toini Løvseth, direktør for marked og elektrifisering i Energi Norge.

Innspillet som ble levert før jul inneholder tre hovedbudskap:

  • Verdiskapingen må ta utgangspunkt i et velfungerende kraftsystem
  • Elektrifisering må brukes som verktøy både for omstilling og økt verdiskaping
  • Potensialet for vekst forutsetter tett energi- og klimasamarbeid med EU
Behov for mer kraft

– Omfattende elektrifisering vil føre til økt kraftforbruk. I et velfungerende marked vil dette utløse nye utbygginger. Men da må både skatteregime og reguleringer være teknologinøytrale, og OED må gjenåpne for behandling av vindkraftsøknader, sier Løvseth.

Energi Norge advarer også mot faren for å tape fornybar kraftproduksjon når myndighetene skal revidere miljøvilkårene for mange av landets vannkraftverk de kommende årene.

NHO-prosjektet Grønne elektriske verdikjeder har analysert og løftet frem elektrifisering som en av de største forretningsmulighetene for Norge i vår tid. Optimalisering av kraftsystem har alene større verdiskapingspotensial enn leverandørkjeden for havvind. Dette bør være et nasjonalt satsingsområde, mener Energi Norge.

Smartere strømnett

For å elektrifisere Norge og skape vekst i industrien, må det også satses på infrastruktur. Energi Norge mener utviklingen av strømnettet bør skje med mål om høy forsyningssikkerhet, kostnadseffektivitet og samfunnsøkonomisk lønnsomhet, kundevennlighet og utvikling av eksportrettet leverandørindustri.

– Nettselskapenes rolle må optimaliseres slik at fornybarnæringen kan bidra best mulig til fremtidig verdiskaping. Dagens rammevilkår og regulering av nettselskapene tar ikke nok hensyn til at elektrifiseringen har en tidsfrist, presiserer Løvseth.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: