Sluttbrukermarkedet

Det er svært mange faktorer som er med å påvirke sluttprisen som forbrukerne av strøm faktisk betaler. Her kan du lese mer om disse.