Energi Norge

Innhold

Hvordan forstå strømregningen

Kakediagram som viser strømregning. grafikk

Strømregningen består av tre ulike deler. Kraftkostnader (strøm), nettleie og avgifter til staten.

Myndighetene har regulert hvordan regningen skal presenteres til kundene og hvor ofte kunden skal faktureres. Som hovedregel skal strømkunder faktureres nettleie etterskuddsvis. Faktureres strøm sammen med nettleie, gjelder det samme for strøm. Det skal tydelig fremgå på regningen hva som er strømkostnad, hva som er nettleie og hva som er avgifter, samt totalprisen som kunden skal betale.

Strømleverandørene har lov til å tilby alle kunder en samlet strømregning som omfatter strøm, nettleie og avgifter. Strømregningen kan mottas elektronisk eller på papir.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: