Energi Norge

Innhold

Kraftleverandør

Fagartikkel, Strømmarked

Publisert

Bilde av Brekke kraftstasjon sett fra luften

Brekke kraftstasjon sett fra luften. Foto: Østfold Energi

En kraftleverandør er det selskapet du kjøper strøm fra. I Norge kan kundene fritt velge hvilken kraftleverandør de ønsker å kjøpe kraften fra.

Kraftleverandørene konkurrerer med forskjellige priser og avtalevilkår. Du får imidlertid strøm fra det samme nettet uansett hvilken kraftleverandør du velger. Dersom du skifter kraftleverandør, må du fortsatt betale det samme i nettleie til det lokale nettselskapet. Kraftleverandøren kjøper inn strøm på kraftbørsen, direkte fra produsenter, eller de produserer strømmen selv.

Kraftleverandørene konkurrerer om å levere til kundene, og konkurransen mellom leverandørene avgjør hvor stor fortjeneste en kraftleverandør kan ha i tillegg til engrosprisen på strøm som kraftleverandøren betaler til kraftbørsen i Norden. Det er ikke gebyr for å bytte strømleverandør i Norge.

Kundene kan velge mellom flere typer strømavtaler:

  • Fast pris for en avtalt periode. Leverandøren tar all risiko for prissvingninger.
  • Variabel pris, en pris til kundene som svinger med prisene i engrosmarkedet. Leverandøren må varsle alle prisendringer etter et avtalt mønster.
  • Markedspris, avtaler som følger spotprisen måned for måned. Kunden følger prisen på kraftbørsen og betaler et påslag for omkostningene hos kraftleverandøren. Prisrisikoen er hos kunden selv i all hovedsak.

Mange kraftleverandører tilbyr skreddersydde løsninger til kundene både for hvordan kraften skal prises og betalingsløsninger. Det betyr at det finnes mange avtaler som kombinerer de tre hovedalternativene som er enkelt beskrevet over.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: