Energi Norge

Innhold

Bransjenorm for opprinnelsesgaranterte kraftavtaler

Strømmarked

Publisert

Bilde av en lyspære som ligger i gresset

Opprinnelsesdeklarasjon for strøm gir informasjon om hvilke energikilder som benyttes til produksjon av strøm.

Ved å velge strømavtaler med opprinnelsesgaranti kan du påvirke hvilken type energi strømleverandøren din kjøper inn. Dermed kan du velge hva slags energikilder du betaler til.

Myndighetene har gjennom NVEs forskrifter om måling og avregning mv. pålagt alle leverandører å deklarere sine strømleveranser i ettertid.

Mange kunder ønsker imidlertid å gjøre et bevisst valg av energikilder ved inngåelse av strømavtaler. Garantien sier ikke at all strøm du får i kontakten din er kommet fra en bestemt kilde. Opprinnelsesdeklarasjonen gir opplysninger om hvordan en mengde strøm lik den som blir levert hjem til deg er produsert. En garanti om fornybar produksjon sikrer at dine penger går til å oppmuntre fornybar kraftproduksjon. Jo flere som velger dette produktet, desto større oppmuntring. 

Opprinnelsesgarantier skal benyttes til å overføre informasjon om produksjonskildene mellom produsenter og strømleverandører. Dette er derfor et frivillig tilbud til kundene om å støtte f.eks. fornybare energikilder.

Opprinnelsesgarantier er bevis på at en viss mengde strøm er produsert fra en spesifisert energikilde. Verdien på opprinnelsesgarantier avhenger av om forbrukere ønsker å betale for strøm fra spesielle energikilder. Handel med opprinnelsesgarantier omdanner dermed forbrukeres miljøholdninger til økonomiske signaler til strømprodusentene.

I Norge utstedes opprinnelsesgarantier av den statlige kraftsystemoperatøren Statnett SF. Utstedelse av opprinnelsesgarantier er regulert fra myndighetene.

Ved å kjøpe strøm fra leverandører som har forpliktet seg til å opptre i samsvar med energibransjens norm for opprinnelsesgaranterte strømavtaler, er strømkunder sikret at den opprinnelsesinformasjon som oppgis i reklamen, blir oppfylt ved leveransen. Garantien sikrer at en tilsvarende mengde og type strøm vil bli produsert, og at rett mengde og type opprinnelsesgarantier vil bli anskaffet. Vår bekreftelse på aksept av bransjenormen og vår uavhengige revisors siste revisjonserklæring finner du her på energinorge.no

Bransjenormen er utformet i samarbeid med Forbrukerombudet og er i overensstemmelse med gjeldende regelverk fra energimyndighetene.

Leverandører som ikke tilbyr opprinnelsesgaranterte avtaler, benytter den restblanding som er tilgjengelig i kraftmarkedet. Restblandingen beregnes og publiseres hvert år av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) etter at man har innhentet statistikk over produksjon og import av strøm og kjøp og salg av opprinnelsesgarantier gjennom året. Opplysninger om restblanding og strømleveranser  finnes på www.nve.no

 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: