Energi Norge

Innhold

Kommunikasjonsveileder

Tegning av en mann og et hus med solcellepanel på taket

Energi Norge har i samarbeid med medlemsbedriftene utarbeidet en kommunikasjonsveileder om smart strøm med en rekke kommunikasjonsråd for utrulling av smart strøm / automatiske strømmålere.

Utrullingen av nye, automatiske strømmålere hos alle landets nettkunder innen 2019 er et omfattende prosjekt for nettselskapene – og samtidig en sjelden mulighet for direkte kontakt med kundene.

Energi Norge tror næringen har mye å tjene på å kommunisere mest mulig konsistent og koordinert om smart strøm de kommende årene, og har derfor samlet nyttige tips til god kundekommunikasjon i en veileder som er tilgjengelig for alle medlemmer.

God kommunikasjon vil bidra til kostnadseffektiv utrulling og mer fornøyde kunder. Det vil også kunne bidra til et bedre omdømme både for det enkelte selskap og for kraftnæringen som helhet.

Bestilling av veilederen

Medlemmer av Energi Norge kan bestille kommunikasjonsveilederen og maler for informasjonsmateriell til bruk ved innføringen av automatiske strømmålere ved å kontakte Camilla Granheim per e-post på cmg@energinorge.no.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: