Energi Norge

Innhold

Sentral målerdatahåndtering

Statnett har fått i oppdrag av Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) å etablere et felles IKT-system for kraft- og nettleverandører. En elhub eller et såkalt datanav, skulle i utgangspunktet bli satt i drift innen 1. oktober 2016, men har vært utsatt en rekke ganger.


NVE forutsetter at datanavets funksjoner avgrenses til det som er naturlige monopoloppgaver.

Les oppdragsbrevet fra NVE om etablering av en elhub.

Beslutningen om å sentralisere informasjonsflyten i sluttbrukermarkedet ble tatt på bakgrunn av vedtaket om å erstatte alle landets 2,9 millioner strømmålere med automatiske enheter med timeregistrering innen 2019.

Prosesseffektivisering

Siden alle sluttkunder i Norge står fritt til å velge sin strømleverandør, mens nettselskapene har monopol i eget nærområde, er det mye administrasjon knyttet til måleravlesning og leverandørbytte. Disse prosessene skal nå fullautomatiseres.

Nettselskapene er avregningsansvarlige i sine nett og målerdataregistrering vil fortsatt være deres ansvar. Men datanavet får en svært sentral rolle for utveksling og tilrettelegging av data for kraftleverandørene. Det blir derfor også viktig for anleggsovertakelser og leverandørbytter.

Gjennom deltakelse i et bransjeråd, har 18 representanter fra nett- og kraftleverandører med bred geografisk spredning mulighet til å påvirke utviklingen av datanavet. Første møte fant sted i midten av september 2013.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: