Energi Norge

Innhold

Europaparlamentet plenumssalen

Her er alt du trenger å vite om Ren energi-pakken

EU-kommisjonen la den 30. november 2016 frem et omfattende forslag til nytt regelverk for energimarkedet i Europa, også kalt Ren energi-pakken. Nå er alle lovforslagene ferdigforhandlet og vedtatt.

Detaljert oversikt over disse lovene kommer snart

  • Elmarkedsforordningen
    Ny distribusjonsettsorganisasjon i Europa.
  • Energieffektiviseringsdirektivet
    Nye mål for energieffektivisering og primærenergifatoren.
  • Bygningsenergidirektivet (EPBD)
  • ACER
  • Risk Preparedness

Gjennom hele forhandlingsperioden har Energi Norge arbeidet med forslagene direkte, sammen med nordiske partnere og vår europeiske forening Eurelectric.

– Våre fellesnordiske erfaringer med et integrert marked, åpen konkurranse og integrasjon av høye fornybarandeler har gitt oss muligheter til sammen å påvirke den endelige utformingen av regelverket, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Lovpakken må ses i sammenheng med tidligere forslag om endring av klimakvotedirektivet ETS og innsatsfordelingsforordningen for klimagassreduksjoner utenfor ETS (ESR).

Energi Norge arbeider videre med norske myndigheter for å få en god prosess med implementering av de nye reglene.

– Nå er det norske myndigheters tur til å få inn beslutningene og med de nødvendige tilpasningene, avslutter Kroepelien.

Våre fellesnordiske erfaringer har gitt oss muligheter til sammen å påvirke utformingen av regelverket. 

Administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: