Energi Norge

Innhold

Energi Norge

Strømnett

All transport av strøm går gjennom en eller flere deler av strømnettet. Det er derfor avgjørende av denne infrastrukturen er sikret gode og forutsigbare vilkår.

Siste nytt om strømnettet

 1. Nyhet, Strømnett

  NVE vil avgrense Statnetts makt

  NVE har sendt på høring et forslag til endring i systemansvarsforskiften som vil avgrense Statnetts makt som systemansvarlig. Energi Norge mener det er viktig at bransjen er koordinert i høringsprosessen.

 2. Nyhet, Strømnett

  Nettplanleggingen skal koordineres bedre

  NVE utvider de regionale kraftsystemutredningene til også å omfatte nettet nærmest strømkundene fra 1. juli. Dette er et godt grep som kan bidra til bedre nettplanlegging og mindre ressursbruk, mener Energi Norge.

 3. Nyhet, Strømnett

  Effekttariffer på høring etter sommerferien

  NVE vil sende på høring et forslag til utforming av effekttariffer etter sommerferien, som mest sannsynlig vil bestå av en tariff basert på abonnert effekt pluss en overbrukstariff.

Våre politiske saker

 1. Politisk sak, Strømnett

  Stort og nødvendig investeringsbehov i strømnettet

  Nettselskapene på regional– og distribusjonsnettnivå skal investerer for vel 90 milliarder kroner fra 2015 til 2025. Det er et stort behov for slike investeringer i strømnettet.

 2. Politisk sak, Strømnett

  Mellomlandskabler viktig for fleksibiliteten

  Norge er et attraktivt land å knytte seg til for land som i økende grad ønsker fleksibilitet i kraftmarkedet. Flere mellomlandskabler er fornuftig for å sikre fleksibilitet og forsyningssikkerhet fremover.

 3. Politisk sak, Strømnett

  Betaling for tilkobling til nettet

  Mye ny kraftproduksjon og utstyr blant annet til el-biler og el-ferger skal knyttes til strømnettet i årene som kommer. Dette krever store nettinvesteringer, og utløser samtidig kostnader i forbindelse med tilknytning til nettet.

Kommende arrangement

 1. 24. august 2017,

  Næringslivets Hus

  Medlemsmøte DSO-rollen

  Formålet med møtet er å få frem synspunkter om hva ulike aktører legger i DSO-rollen og hvilken betydning denne rollen kan og bør få i det norske kraftsystemet i et 5-10 års perspektiv.

 2. 24. august 2017,

  Næringslivets Hus

  Næringspolitisk verksted

  Det er et politisk ønske å øke elektrifiseringen av transport for å redusere de norske klimagassutslippene.

 3. 29. august 2017,

  Næringslivets Hus, Majorstua, Oslo

  Inn i energibransjen

  Grunnleggende introduksjonskurs om fornybarnæringen, passer for deg som ønsker å få en oppdatert helhetlig oversikt.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt