Energi Norge

Innhold

Infrastruktur

Bilde av en vei som svinger seg melløm høstfargede trær gatelys og kraftmaster

Foto: Camilla M. Granheim / Energi Norge

Det norske strømnettet er kanskje den viktigste infrastrukturen vi har i Norge. Samfunnet er i dag helt avhengig av at nettet fungerer og at strøm kommer frem til kundene hver dag, hele døgnet, hele året igjennom.

Selv korte avbrudd i strømnettet kan gi store konsekvenser. Myndighetene stiller derfor klare vilkår til nettselskapene knyttet til leveringskvalitet, men også til hva kundene kan koble til nettet gjennom det lokale eltilsyn. Nettselskapene har tilknytnings- og leveringsplikt, som bl.a. er regulert gjennom ulike standardavtaler.

For å kunne oppfylle tilknytningsplikten, må nettselskapene kunne føre frem ledninger enten i lufta eller i bakken. Det norske strømnettet er inndelt i ulike nivåer ut fra funksjoner og spenning; les mer om dette på vår side om nettstruktur og organisering.

Her finner du standard vilkår, skjemaer, maler og definisjonsliste for fellesføring.

 1. Fagartikkel, Strømnett

  Luftfartshindre og bruk av drone

  Bygninger, konstruksjoner og andre anlegg som er 15 meter eller mer fra bakken eller vannet kan være til hinder for luftfarten. Se regelverket rundt dette her:

 2. Fagartikkel, Strømnett

  Avtale om flybåren datafangst

  Energi Norge har inngått en avtale om såkalt flybåren datafangst i krisesituasjoner som raskt vil sikre medlemsbedrifter oversiktsdokumentasjon fra luften.

 3. Fagartikkel, Strømnett

  Rettigheter til grunn

  Hovedverdien i energiselskapene knytter seg til store mengder infrastruktur plassert på annen manns grunn. Det er derfor avgjørende at retten til drift av strømnettet er sikret på gode vilkår.

 1. Fagartikkel, Strømnett

  Ledninger i og over vei

  Samferdselsdepartementet vedtok den såkalte Graveforskriften, som omfatter planlegging, bygging og vedlikehold av alle ledningsanlegg over, under og langs eksisterende norske riksveier, høsten 2013.

 2. Fagartikkel, Strømnett

  Smarte nett

  Energi Norge ønsker å være en pådriver for videreutvikling av dagens distribusjonsnett, der bransjen tar i bruk ny teknologi i stor skala for å utvikle et smartere og mer kostnadseffektivt distribusjonsnett.

 3. Fagartikkel, Strømnett

  Skogrydding

  NVE har i løpet av de siste par årene arbeidet spesielt med problematikk knyttet til trefall, og de virkninger dette har for kraftforsyningen i Norge.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt