Infrastruktur

Bilde av en vei som svinger seg melløm høstfargede trær gatelys og kraftmaster

Foto: Camilla M. Granheim / Energi Norge.

Det norske strømnettet er kanskje den viktigste infrastrukturen vi har i Norge. Samfunnet er i dag helt avhengig av at nettet fungerer og at strøm kommer frem til kundene hver dag, hele døgnet, hele året igjennom.

Selv korte avbrudd i strømnettet kan gi store konsekvenser. Myndighetene stiller derfor klare vilkår til nettselskapene knyttet til leveringskvalitet, men også til hva kundene kan koble til nettet gjennom det lokale eltilsyn. Nettselskapene har tilknytnings- og leveringsplikt, som bl.a. er regulert gjennom ulike standardavtaler.

For å kunne oppfylle tilknytningsplikten, må nettselskapene kunne føre frem ledninger enten i lufta eller i bakken. 

Priser og avtaler om fellesføring

Her finner du standard vilkår, skjemaer, maler og definisjonsliste for fellesføring.