Energi Norge

Innhold

Det Lokale Eltilsyn (DLE)

Bilde av kontroll av elektrisk installasjon som støpsel på komfyr

Foto: NTE

Det lokale eltilsyn (DLE) er en del av nettselskapene og har som oppgave å redusere antall skader og ulykker med elektrisk årsak.

Strøm er en farlig vare som kan føre til brann og personskader. Det lokale eltilsyn (DLE) har som oppgave å redusere antall skader og ulykker med elektrisk årsak. Dette gjør de ved å jobbe for at strømmen brukes på en trygg og sikker måte hos de kundene som er tilkoblet fordelingsnettet. Det lokale eltilsynet er underlagt Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB),  og er regulert gjennom Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven). 

DLE har blant annet følgende arbeidsoppgaver:

  • Utføre stikkprøvekontroller av elanlegg og -utstyr i nye og gamle boliger og fritidsboliger.
  • Utføre tilsyn ved virksomheter med fokus på virksomhetenes internkontroll, herunder ettersyn med at virksomheten har gode rutiner for å forebygge brann og ulykker med elektriske årsak. I sammenheng med virksomhetstilsyn utføres det også stikkprøvekontroll av virksomhetens elanlegg.
  • Utføre tilsyn med elvirksomheter (elektroninstallatører) som planlegger, utfører og reparerer elanlegg. Dette innebærer også stikkprøvekontroller av de installasjonsarbeidene disse virksomhetene utfører. Virksomhetene skal ha regelmessige tilsynsbesøk fra DLE for å sikre at de har nødvendig kompetanse og rutiner for å utføre arbeidene på en trygg måte.
  • Utføre tilsyn med institusjoner og virksomheter som benytter elektromedisinsk utstyr for å sikre at utstyret brukes, kontrolleres og vedlikeholdes på en måte som ivaretar sikkerheten til både pasienter og pleiepersonell.
  • Utføre tilsyn med virksomheter som omsetter elektrisk utstyr for å sikre at omsetningen foregår i henhold til lover og forskrifter, og at utstyret som omsettes har nødvendig sikkerhetsnivå (markedskontroll).
  • Bistå politiet ved brann- og ulykkesetterforskning.
  • Tilby informasjon og råd til nettselskapets kunder, skoleungdom og elektrobransjen om elsikkerhet og om årsaker til branner og ulykker med elektrisk årsak.

Elsikkerhetsportalen

For å gjøre relevant informasjon lettere tilgjengelig både for sluttkunder og ansatte i kraftbransjen, ble Elsikkerhetsportalen opprettet i 2013. Den har som mål å være bransjens og publikums naturlige samlingssted for all relevant informasjon om elsikkerhet og arbeid knyttet til feltet. Initiativtaker Elsikkerhet Norge understreker at behovet for å samle informasjon om emnet er stort, etter som nesten halvparten av alle branner i Norge er relatert til bruk av elektrisk strøm, samtidig som informasjon på området ofte er vanskelig å finne.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: