Innhold

Priser og avtaler om fellesføring

Energi Norge, KS Bedrift og Telenor ble i 2019 enige om en anbefalt avtalemal om fellesføring av elnett og ekom på lavspenningsmaster eid av nettselskap.

Energi Norge, KS Bedrift og Telenor ble i 2019 enige om en anbefalt avtalemal om fellesføring av elnett og ekom på lavspenningsmaster eid av nettselskap.

Energi Norge anbefaler medlemmer å signere avtalen for fellesføring som ble fremforhandlet i 2019. De som ikke gjør det, vil fortsette på den gamle avtalen fra 2008. Det er gjort til dels betydelige endringer fra 2008-avtalen til 2019-avtalen, blant annet er utvidelser av Fellesføring belastet per stolpe i motsetning til i 2008-avtalen hvor dette er gratis.

Prisene i avtalen justeres årlig i januar basert på en bestemt konsumprisindeks.

Det er frivillig for det enkelte selskap å ta i bruk avtalemalen med vilkår og øvrige vedlegg. Malen kan benyttes som den foreligger, eller nettselskapet kan forhandle med Telenor direkte, eller med malen som utgangspunkt.

Fellesføringsavgifter for lavspenning

Prisliste

2021:
Etableringsgebyr: 3451,- (+99)
Årsgebyr: 78,42,- (+2,25)
Utvidelsesgebyr: 863,- (+25)
Årsgebyrtillegg: 19,61,- (0,57)
Økning: 2,95 %

2020:
Etableringsgebyr: 3352,- (+93)
Årsgebyr: 76,17,- (+2,11)
Utvidelsesgebyr: 838,- (nytt i år)
Årsgebyrtillegg: 19,04,- (nytt i år)
Økning: 2,85 %

2019: 
Etableringsavgift: NOK 3259,- (+16)
Årsavgift: NOK 74,06,- (+0)
Økning: Økningen i år er marginal da prisene er kalkulert på nytt ved bruk av REN-modellen.

2018:
Etableringsavgift: NOK 3243,- (+89)
Årsavgift: NOK 74,06,- (+2,03)
Økning: 2,8 %

2017:
Etableringsavgift: NOK 3154,- (+86) 
Årsavgift: NOK 72,03,- (+2,01)
Økning: 2,8 %

2016:
Etableringsavgift: NOK 3068,- (+88) 
Årsavgift: NOK 70,02,- (+2,02)
Økning: 3 %

2015:
Etableringsavgift: NOK 2980,-
Årsavgift: NOK 68,05,-
Økning: 

2014:
Etableringsavgift: NOK 2876,- (-29)
Årsavgift: NOK 65,69,- (+5,19)
Økning: 8,6 % 

2013:
Etableringsavgift: NOK 2905,- 
Årsavgift: NOK 60,50,-
Økning: 3,1 %

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: