Energi Norge

Innhold

Priser og avtaler om fellesføring

Energi Norge og Telenor ble i slutten av 2008 enige om en anbefalt avtalemal om fellesføring av elnett og ekom på lavspenningsmaster eid av nettselskap.

Avtalen ble sist reforhandlet i 2013 og gjelder for årene 2014-2018, hvor prisene justeres årlig i januar basert på en bestemt konsumprisindeks.

Det er frivillig for det enkelte selskap å ta i bruk avtalemalen med vilkår og øvrige vedlegg. Malen kan benyttes som den foreligger, eller nettselskapet kan forhandle med Telenor direkte, eller med malen som utgangspunkt.

Energi Norge anbefaler at nettselskapene går inn på denne avtalemalen.

Fellesføringsavgifter for lavspenning

2019: 
Etableringsavgift: NOK 3259,- (+16)
Årsavgift: NOK 74,06,- (+0)
Økning: Økningen i år er marginal da prisene er kalkulert på nytt ved bruk av REN-modellen.

2018:
Etableringsavgift: NOK 3243,- (+89)
Årsavgift: NOK 74,06,- (+2,03)
Økning: 2,8 %

2017:
Etableringsavgift: NOK 3154,- (+86) 
Årsavgift: NOK 72,03,- (+2,01)
Økning: 2,8 %

2016:
Etableringsavgift: NOK 3068,- (+88) 
Årsavgift: NOK 70,02,- (+2,02)
Økning: 3 %

2015:
Etableringsavgift: NOK 2980,-
Årsavgift: NOK 68,05,-
Økning: 

2014:
Etableringsavgift: NOK 2876,- (-29)
Årsavgift: NOK 65,69,- (+5,19)
Økning: 8,6 % 

2013:
Etableringsavgift: NOK 2905,- 
Årsavgift: NOK 60,50,-
Økning: 3,1 %

Last ned våre maler for fellesføringsavtale

  1. Mal for avtale for fellesføring

    Malen som nettselskap og aktør skal undertegne om fellesføring av lavspenningsanlegg og svakstrømsanlegg på samme masterekke eid av nettselskapet. (2008)

  2. Skjemaer for fellesføring av svakstrøm og lavspenning

    Skjemaer for søknad, ferdigmelding, godkjenning og opphør/eierskifte av fellesføring på master eid av Nettselskapet (2009)

  3. Standard vilkår for fellesføring

    Standard vilkår forfellesføring av svakstrømsanlegg og lavspenningsanlegg på samme masterekke eid av Nettselskapet. (2008)

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: