Energi Norge

Innhold

Telenor foretrekker elektronisk faktura

Telenor oppfordrer alle sine leverandører i Norge til å sende elektronisk faktura. Praktisk info i den forbindelse finner du her.

Telenor foretrekker at elektronisk faktura benyttes så langt det lar seg gjøre. Telenors adresser finnes i ELMA-registeret.

Leverandører som ikke kan sende elektronisk faktura, må sende alle fakturadokumenter til:

Telenor Norge AS
c/o Fakturamottak
Postboks 4459
8608 MO I RANA

Fakturaen merkes: SY01/VJ20/T308978 – Årsavgift fellesføring

Etableringsavgift sendes samme fakturaadresse, men merkes:
SY01/VJ20/Txxxxxx – Engangsavgift fellesføring

Gjelder henvendelsen anleggsbidrag for arbeider utført på fellesføing for å få dette etablert, skal dette belastes prosjekt. Prosjektnummer (Txxxxxx) i henhold til fylke finnes i oversikten nedenfor:

Prosjektnummer etableringsavgift

T033334: Akershus, Østfold, Nordland, Troms, Finnmark
Kontaktperson: Freddy Rune Lund

T098641: Oslo, Vestfold, Telemark
Kontaktperson: Kirsti Bolsø

T112985: Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Oppland, Hedmark
Kontaktperson: Meinert Røyseth

T503403: Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Aust-Agder, Vest-Agder
Kontaktperson: Roy Norman Hanssen

T098641: Buskerud, Møre og Romsdal
Kontaktperson: Kirsti Bolsø

Det er også mulig å sende faktura på epost til: ssc.fakturamottak@telenor.com
Søknad om fellesføring/oppsigelse av fellesføring registreres på http://www.telenor.no/kabelnett

For å unngå at faktura returneres, er det viktig at de sendes til riktig Telenor-selskap/juridisk enhet for godkjenning. Vennligst inkluder:

  • Navn på bestiller
  • Navn på Telenor-selskap
  • Referanse på bestilling/Saksnr.
  • Signatur på bestiller (Txxxx)