Avtale om flybåren datafangst

Bilde av Flom på Lillehammer

Strandtorget kjøpesenter på Lillehammer under vann under flommen i 1995 Foto: GLB.

Energi Norge har inngått en avtale om såkalt flybåren datafangst i krisesituasjoner som raskt vil sikre medlemsbedrifter oversiktsdokumentasjon fra luften.

Dette kan være oversiktsdokumentasjon fra luften i form av flyfoto, kart og laserskanning, dersom behovet byr seg ved ekstremvær.

Medlemmene i Energi Norge opplever stadig oftere uvær, skred, stormer og flom. Da kan bilder og geodata være gode hjelpemidler for å få rask oversikt over situasjonen. Tilbudet kan være nyttig både for dameiere, brukseierforeninger, produsenter og nettselskaper.

Avtalen er inngått med alle partene i det såkalte Geovekst-samarbeidet og inkluderer NVE, Statens Vegvesen, KS, Kartverket, Telenor og Landbruksdepartementet, i tillegg til Energi Norge.

Hvis behovet oppstår, må den utsatte part ta kontakt med Kartverket som umiddelbart sender tilbudsforespørsel, inngår avtale og igangsetter arbeidet med datainnsamling. Bestiller er ansvarlig for å dekke alle kostnadene, men ofte kan det være flere produsenter og/eller nettselskaper som kan ha nytte av datafangsten slik at flere kan dele på kostnaden.

Last ned avtalen her: 

  1. Geovekst avtale om flybåren datafangst i krisesituasjoner

    Energi Norge sin avtalen om datafangst i krisesituasjoner er inngått med NVE, Statens Vegvesen, KS, Kartverket, Telenor og Landbruksdepartementet (februar 2015).

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: