Energi Norge

Innhold

Leveringskvalitet og utfordrende elektriske apparater

Bilde av mor, far og barn på kjøkkenet

Foto: Alexander Solheim

De gjeldende forskriftene om leveringskvalitet ble fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i 2012. Energi Norge mener NVE har klart å finne en god balanse mellom næringshensyn og stadig større forventninger om leveringskvalitet i samfunnet.

Norge har fortsatt noen av de strengeste kravene til leveringskvalitet i Europa – samtidig som vi kanskje har ett av de svakeste distribusjonsnettene i Norge (230 V IT mot stort sett 400 V TN i Europa). 

Stadig flere utfordrende apparater

Samtidig monteres stadig flere "Utfordrende elektriske apparater" i nettet. Eksempler på slike apparater er elbilladere, induksjonsovner og gjennomstrømmingsvannvarmere, men også apparater som høytrykkspylere kan forårsake flimmer og blinking i nettet hvis det er svakt. For å undersøke problemstillingen nærmere, fikk Energi Norge SINTEF til å se på hvordan induksjonskomfyrer, lading av elektriske biler, gjennomstrømmingsvannvarmere og enkelte varmepumper "oppfører" seg i nettet, og hvilke konsekvenser de kan gi.

Jo flere energieffektive apparater, jo større problem

Ifølge rapporten "Håndtering av utfordrende elektriske apparater som tilknyttes elektrisitetsnettet" gir flere elektriske apparater kraftige spenningsvariasjoner i "svake" nett, dvs. spenningssprang og flimmer i nettet – noe som vil kunne gi andre kunder i samme område "blinkende lys" og problemer med spenningsfølsomme apparater når de er i bruk. Jo flere som installerer slike energieffektive apparater, jo større blir problemet. Det er tre løsninger på disse utfordringene: forsterke nettet, innføre restriksjoner på bruk av slike apparater eller økt styring av last hos kunden. Det siste kan i større grad bli mulig når smarte målere er installert. Hva som er den beste løsning vil kunne variere i de ulike områder i nettet.

Les mer om utfordrende elektriske apparater i disse rapportene

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: