Energi Norge

Innhold

Nettleie og vilkår

Noen hus under steile fjell og ved et vann. Foto

Foto: Maria Benestad Astrup

Energi Norge har utarbeidet standardavtaler for nettleie, kraftlevering og tilknytning for både forbruker- og næringskunder. Du finner avtalene under.

  1. Standardavtaler for forbrukerkunder

    Last ned Energi Norges standardavtaler for nettleie, kraftlevering og tilknytning for forbrukerkunder, sist oppdatert i 2017 av Forbrukerombudet og Energi Norge.

I 2014 ble det vedtatt en norm for felles tilknytningspunkt for el- og ekomnett. Normen krever plassering av felles grensesnitt utomhus i et tilknytningsskap, hvor elnett (strøm) og ekom (tele, fiber, kabel-TV etc) skal termineres og hvor elmåler skal plasseres i nye boliger. Normen kan også anvendes ved større ombygninger av anlegget (eksempelvis overgang fra luft til jord). Bruk av tilknytningsskap bør avklares med utbygger/huseier da skapet skal eies av huseier.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: