Rettigheter til grunn

Bilde av Trekking av høyspent- og fiberkabler i en grøft

Foto: Gudbrandsdal Energi.

Hovedverdien i energiselskapene knytter seg til store mengder infrastruktur plassert på annen manns grunn. Det er derfor avgjørende at retten til drift av strømnettet er sikret på gode vilkår.

Hovedverdien i energiselskapene knytter seg til store mengder infrastruktur plassert på annen manns grunn eller i offentlig veigrunn. Det er derfor avgjørende at retten til fremføring og drift av denne infrastrukturen (strømnettet) er sikret på gode og forut beregnelige vilkår, slik at selskapene ikke påføres unødvendige økonomiske belastninger og at selskapenes rettigheter sikres på en god og praktisk gjennomførbar måte. Denne retten er regulert gjennom standardvilkår for tilknytning, §3 "fremføring og plassering av distribusjonsnett".

Energi Norge har arbeidet med dette temaet i en årrekke. Allerede på 90-tallet inngikk Energi Norge (som den gang het EBL) en standardavtale "Rettigheter og plikter ved bygging, drift og vedlikehold av høyspenningsluftlinjer" med Norges Skogeierforening og Norges Bondelag. 

Energi Norge har også gjennomført noe som ble kalt "Rettighetsprosjektet", som var et prosjekt som ble gjennomført sammen med tolv medlemmer. Mye av dette arbeidet er nå overført til Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet (REN). 

 Last ned standardavtalen om Rettighet til grunn her 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: