Energi Norge

Innhold

Veileder, Strømnett

Publisert

Veileder: Skogrydding i kraftledningstraséer

For å redusere antall strømbrudd som følge av trefall på kraftledninger og lengden på disse, er det viktig at skogrydding planlegges og utføres på en god måte. Risikovurdering med påfølgende nødvendige tiltak bør være styrende for skogryddingen.