Energi Norge

Innhold

Utøvelse av systemansvaret

Bilde av strømast i sentralnett og skog og vann

Sentralnett Foto: Statnett

Målet med utøvelsen av systemansvaret er å sikre balanse i kraftsystemet, legge til rette for et effektivt kraftmarked og sikre en tilfredsstillende leveringskvalitet.

Gjennom lov og forskrifter har NVE myndighet til å utpeke et ansvarlig organ for overordnet driftskoordinering av kraftsystemet eller utøvelse av systemansvar. Statnett SF er tillagt dette ansvaret i Norge og reguleres gjennom lov, forskrifter og egen konsesjon for utøvelsen av systemansvaret.

Målet med utøvelsen av systemansvaret er å sikre momentan balanse i kraftsystemet, legge til rette for et effektivt kraftmarked og sikre en tilfredsstillende leveringskvalitet. Systemansvaret skal utøves på en nøytral og samfunnsmessig rasjonell måte, herunder at det tas hensyn til allmenne og private interesser som blir berørt.

Utøvelsen av systemansvaret innebærer en utøvelse av formell forvaltningsfullmakter delegart fra myndighetene. Vedtak og inngrep Statnett foretar i systemet og overfor aktørene i kraftmarkedet påvirker systemet og aktørenes disposisjoner. Statnetts utøvelsen av systemansvaret er derfor et sentralt fokusområde for Energi Norge.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: