Energi Norge

Innhold

Utenlandsforbindelser

Bilde av sjøkabler

Foto: Statnett

Vannkraft står for det meste av kraftproduksjonen i Norge, og for å sikre energi i tørre perioder er vi avhengig av kabler til utlandet.

Kraftproduksjonen i Norge er nær 100% basert på vannkraft, som er svært nedbørsavhengig. Tilsiget til produksjonsenhetene kan variere omlag ±30 TWh fra våte til tørre år. For å sikre tilgang på elektrisk energi i tørrårssituasjoner og avsetning av produksjonsoverskudd i våte år er det etablert en rekke strømkabelforbindelser mellom Norge og utlandet.

Norge har både tilkobling til naboland via vekselstrømledninger (Sverige, Finland og Russland) og likestrømkabler (Jylland og Nederland). Det planlegges ytterligere kabelforbindelser til Tyskland, England og Skottland.

Det norske produksjonsapparatet er svært fleksibelt og har store potensialer for økt lagringskapsitet i magasiner og økte effektinstallasjoner. Dette er ressurser som har høy og økende verdi på kontinentet og i UK. Videre utvikling av utvekslingskapasitet med utlandet og salg av reguleringstjenester representerer derfor et stort verdiskapingspotensiale for Norge.

Se våre politiske saker om utenlandskabler

  1. Politisk sak, Strømnett

    Mellomlandskabler viktig for fleksibiliteten

    Norge er et attraktivt land å knytte seg til for land som i økende grad ønsker fleksibilitet i kraftmarkedet. Flere mellomlandskabler er fornuftig for å sikre fleksibilitet og forsyningssikkerhet fremover.

Kan Norge levere 10 000 MW fornybar fleksibilitet til Europa? 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: