Energi Norge

Innhold

Anleggsbidrag

Bilde av ladepluggen er koblet til ferge

Foto: Siemens

Nettselskapene kan kreve at kunder som utløser nye nettilknytninger eller forsterkninger i eksisterende nett, selv må dekke opptil 100 prosent av de nødvendige anleggskostnadene.

Mye ny kraftproduksjon skal knyttes til strømnettet i årene som kommer. Det samme gjelder for utstyr, blant annet til å lade el-ferger og elbiler. Dette krever mange og store nettinvesteringer, og utløser samtidig kostnader i forbindelse med tilknytning til nettet.

Nettselskapene kan kreve at kunden(e) som utløser nye nettilknytninger eller forsterkninger i eksisterende nett, selv må dekke opptil 100 prosent av de nødvendige anleggskostnadene – såkalt anleggsbidrag. Dersom de velger å kreve inn dette, må de ha en praksis som er objektiv og ikke virker diskriminerende.Nettselskaper som velger å kreve anleggsbidrag må derfor kreve dette ved alle nye nettilknytninger og ved alle kundeutløste nettforsterkninger.

Vil synliggjøre kostnadene

Formålet med anleggsbidraget er todelt. For det første skal det synliggjøre kostnadene ved en ny tilknytning eller forsterkning, slik at kunden kan vurdere nettilknytning opp mot alternative tiltak som for eksempel energi-/effekteffektivisering og egenproduksjon av strøm. Et annet formål er å fordele kostnadene mellom kunden som utløser investeringen og nettselskapets øvrige kunder. Hovedprinsippet er at investeringer i nettet som utløses av en kunde, skal betales av kunden selv. De deler av anleggsbidraget som kunden ikke dekker selv, men som dekkes av nettselskapet, blir dekket gjennom høyere nettleie til nettselskapets kunder.

Anleggsbidraget skal fastsettes uavhengig kundens forventede energiuttak, og kan maksimalt settes til anleggskostnad for anlegget minus eventuelt tilknytningsgebyr. Anleggskostnad settes lik nødvendige kostnader ved tilknytningen eller forsterkningen, inklusive timeverk for personell, maskiner og utstyr.

NVE har i 2018 vedtatt revidert regelverk for anleggsbidrag. Dette gjelder fra 1.1.2019 og pålegger blant annet nettselskapene å ta anleggsbidrag i masket nett.

 

Se Energi Norges notat om regler for betinget tilknytning til nettet her:

  1. Veileder: Tilknytningsplikt. Bruk av betinget tilknytningsplikt for ny  kraftproduksjon

    Energiloven § 3-4 pålegger nettselskapene tilknytningsplikt som innebærer at nettkonsesjonærer må koble på enhver kraftprodusent som har anleggskonsesjon i sitt nettområde.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: