Energi Norge

Innhold

Konsesjonsprosesser for nett

Bilde av tranformatorstasjon, menesker og biler.

Transformatorstasjon på strekket Bamble-Rød. Foto: Statnett

Konsesjonsprosessen for nett er viktig for hvor raskt en får bygget ut nettet og dermed hvor raskt ny produksjon og andre kunder blir knyttet til nettet.

Konsesjonsprosessen er også viktig for hvor kostbart anlegget blir.

På sentralnettnivå ble konsesjonsbehandlingen endret i forbindelse med nettmeldingen i 2012. Den nye prosessen er nå i ferd med å implementeres.

Det skal gjennomføres en betydelig mengde nettinvesteringer i regionalnettet i årene som kommer for å knytte til ny fornybar produksjon, nytt forbruk og for å fornye nettet. En rask og riktig konsesjonsprosess er viktig for å få gjennomført investeringene til riktig tid.

Søknader om bygging og drift av kraftledninger, transformatorstasjoner og andre elektriske anlegg i sentral- og regionalnettet behandles av NVE. Det kan etter energiloven gis anleggskonsesjon til anlegg som anses å være samfunnsmessig rasjonelle. Det kan og søkes om ekspropriasjonstillatelse for elektriske anlegg etter oreigningslova. Denne søknaden behandles av NVE samtidig med søknaden om anleggskonsesjon.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: