Energi Norge

Innhold

Økonomisk regulering

Bilde av en kalkulator

Foto Camilla M Granheim / Energi Norge

Det skal investeres for rundt 95 milliarder kroner i regional- og distribusjonsnettet fram til 2025. Investeringen skal knytte ny produksjon og uttak til nettet, smarte målere og ny teknologi for å sikre forsyningssikkerheten.

Den økonomiske reguleringen er en helt sentral premiss for å få bygd fremtidens nett. Vi snakker om store investeringer og nettselskapene må ha gode investeringsinsentiver, få en rimelig avkastning ved effektiv drift og ha forutsigbare rammevilkår. Reguleringsmodellen for nettselskapene er viktig for legge til rette for at selskap som ønsker å slå seg sammen skal få til dette

NVE fastsetter innteksrammen

NVE regulerer nettselskapene økonomisk gjennom fastsettelse av årlige inntektsrammer. Inntektsrammene setter øvre begrensing på hvor mye selskapene kan ta betalt for overføring av elektrisk kraft.

Formålet med reguleringen er at nettet som benyttes til overføring av elektrisk energi skal driftes, utnyttes og utvikles på en samfunnsmessig rasjonell og effektiv måte Reguleringsmodellen som benyttes i dag har vært i bruk siden 2007. Dagens inntektsrammer bestemmes dels av selskapenes faktiske kostnader fra to år tilbake, og dels av en kostnadsnorm. Reguleringsmodellen oppdateres ofte for å forbedre den eller ta hensyn til nye forhold.

Tilpasset fremtidige investering

Reguleringsmodellen er blitt tilpasset en situasjon hvor nettselskapene skal gjøre store investeringer. Årlig oppdatering av inntektsrammer basert på siste tilgjengelig regnskapsdata bidrar til dette. I forhold til tidligere regulering er det ikke generelle effektivitetskrav på bransjenivå. Bransjen i sum får dekket alle kostnadene gjennom inntektsrammen. Samtidig innfører modellen for kostnadsnormer" konkurranse" mellom selskapene, og det er mulig å øke avkastningen ved å løse oppgavene på en mer kostnadseffektiv måte. Dette bidrar til at kundene ikke betaler urimelig høye tariffer.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: