Energi Norge

Innhold

Plusskunder

Bilde at et gult trehus med solceller på taket

Foto: Fredrikstad Energi

Sluttbrukeren er i ferd med å få en viktigere rolle i kraftsystemet. De kundene som bidrar med egenprodusert overskuddsstrøm inn i nettet kalles plusskunder.

Kraftnæringen er i rivende utvikling og sluttbrukeren er i ferd med å få en viktigere rolle i kraftsystemet. Dette er best eksemplifisert gjennom den omfattende introduksjonen vi ser av solenergi i Tyskland, delvis drevet frem av et kraftig fall i kostnadene for solceller. Samtidig forventes det at kostnadene for batterier vil falle i tiden fremover. Denne utviklingen gjør at sluttbrukeren kan produsere strøm til eget forbruk, og mate overskuddsproduksjon inn i distribusjonsnettet i perioder når produksjonen er større enn forbruket. Disse såkalte plusskundene skaper muligheter og utfordringer for kraftnæringen – både på kontinentet og i Norge.

Vil legge til rette for lokal strømproduksjon

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har utarbeidet et regelverk som skal legge bedre til rette for mer lokal og desentral fornybar strømproduksjon. Som et ledd i dette har de de tillatt plusskunder å måle både produksjon og forbruk, slik at de vil kunne ta del i det felles norsk-svenske elsertifikatmarkedet. Dette vil gjøre dem berettiget til å motta el sertifikater på lik linje med andre kraftprodusenter. Tidligere er det foreslått at kunder som i hovedsak produserer strøm til eget bruk – men i perioder har overskuddskraft som kan mates inn i nettet – nettoavregnes over én måler. Konsekvensen av det siste forslaget er imidlertid at plusskundene må velge mellom den reduserte elavgiften og nettleien som følger av nettoavregning, eller å motta el sertifikater for kraften de leverer på nettet.

  • Regelverket for plusskunder ble vedtatt 29.04.2016

Hva mener Energi Norge om plusskundeordningen?

  1. Politisk sak, Strømnett

    Betaling for bruk av strømnettet

    Belastningen på distribusjonsnettet endrer seg i tråd med mer egenproduksjon av strøm, bruk av mer effektkrevende utstyr og endret sluttbrukeratferd. Dette bidrar til å skape et behov for omfattende nettutbygging og endring i måten forbrukeren betaler for nettleie.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt