Energi Norge

Innhold

Oppfordrer til Elhub-forberedelser

Nyhet, Strømnett

Publisert

Bilde av dame og mann foran skjermer i Hafslunds driftssentral

Foto: Bård Gudim / Hafslund

Statnett og NVE oppfordrer alle kraftleverandører og nettselskaper til å dedikere tilstrekkelig med tid og ressurser til å forberede overføringen av målerverdier fra selskapenes databaser til Elhuben.

Forberedelser til datamigrering må starte tidlig i 2015 for å rekke driftsstart for elhub 1. oktober 2016.

Det enkelte selskap har et selvstendig ansvar for å gjennomføre nødvendige endringer i egen organisasjon for å oppfylle kravene i det nye regelverket.

– Det er knappe tidsfrister og vi oppfordrer derfor ledelsen i selskapene til snarest mulig å allokere tilstrekkelig tid og ressurser for å gjennomføre nødvendige endringer, skriver Statnett og NVE i et brev til nettselskapene og kraftleverandørene. De anbefaler også at selskapene koordinerer kontakten mot Statnett.

IKT-systemer og rutiner må oppdateres for å kunne oppfylle de nye forskriftskravene, samtidig som det må legges til rette for at målerverdiene og annen data kan overføres til Elhub.

Videre understrekes det at hvert enkelt selskap må etterleve fremdriftsplan for migrering og testing i Elhub. Fremdrift skal rapporteres til NVE.

"Vasking" av data

Næringspolitisk rådgiver Ole Haugen i Energi Norge understreker viktigheten av "vasking" av dataene slik at det som legges inn i Elhub i størst mulig grad er korrekt. En stor andel av dataene kommer fra felles databaser for kraft og nett, og det er derfor viktig at alle gjør en innsats for at informasjonen er riktig og i likt format slik at sluttbrukermarkedet fungerer uten problemer når Elhuben settes i drift 1. oktober 2016.

– I fremtiden bør det være slik at kraftleverandørene må ta ansvar og risiko for at de har riktige kundeopplysninger når de bestiller en aksjon som leverandørbytte. Det bør derfor vurderes å vaske data i nettdatabasene mot kraftleverandørenes baser, som vil være "master" på kundedata når Elhuben er i drift, sier Haugen.

Nettstedet www.elhub.no oppdateres løpende med relevant informasjon og dokumentasjon.