Energi Norge

Innhold

Gjenåpnes for privat eierskap av utenlandskabler

Nyhet, Strømnett

Publisert

Bilde av sjøkabler

Foto: Statnett

Regjeringen har i dag foreslått å åpne for at også andre enn Statnett skal kunne eie og drive mellomlandsforbindelser til utlandet. Dette innebærer en reversering av det foregående Stortingets vedtak fra juni 2013 der disse var forbeholdt sentralnettsoperatøren.

– En gledens dag for alle som er opptatt av å realisere de beste mellomlandsforbindelsene, sier administrerende  direktør i Energi Norge, Oluf Ulseth.

Den nåværende regjering bebudet allerede i Sundvolden-erklæringen (2013) at de ville endre Energilovens §4-2 som regulerer eierskapet til utenlandskablene, og Energi Norge har lenge etterlyst en oppfølging av dette.

– Det norske kraftmarkedet har i mange år vært tett knyttet til landene rundt oss, noe som styrker norsk forsyningssikkerhet og verdiskaping, samtidig som det har spart det norske samfunnet for store investeringer. Denne utviklingen fortsetter, og Energi Norge er svært tilfreds med at det nå åpnes for kommersielle prosjekter. Historien har vist oss at en sunn konkurranse mellom prosjekter er den beste måten å finne de beste løsningene på, sier Ulseth.

Energi Norge er nå opptatt av å sikre fremdrift i arbeidet med å realisere nye mellomlandsforbindelser.

– Tidsvinduet er kort, og både investorer og våre naboland følger nå nøye med på at dette lovendringsforslaget blir vedtatt og deretter fulgt opp i praksis, avslutter Ulseth.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: