Energi Norge

Innhold

Nettselskapene får lavere inntektsramme i 2017

Nyhet, Strømnett

Publisert

Nett, kraftlinjer, energimontør, strøm, fornybar energi

Nettselskapenes samlede inntektsramme i 2017 er foreløpig estimert lavere enn varslet inntektsramme for 2016. Foto Bodø Energi.

Samlet inntektsramme for nettselskapene i 2017 er foreløpig estimert til 16,6 milliarder kroner. Dette er 2,1 milliarder kroner lavere enn varslet inntektsramme for 2016.

Det er NVE som bestemmer rammene for nettselskapenes inntekter år for år. Reduksjonen neste år skyldes i hovedsak mekanismen som korrigerer for avvik mellom kostnader og inntektsramme to år tilbake. Det betyr at nettkundene samlet sett kan få en lavere regning i 2017.

Mer stabile inntektsrammer på sikt

NVE endret reguleringen fra 2016 for å bidra til en mer stabil utvikling av inntektsrammene. Endringene gir mer stabile inntektsrammer i seg selv, fordi de årlige variasjonene i kostnadsgrunnlaget blir mindre ved at NVE bruker et glidende femårig snitt av pensjonskostnader. Korreksjonen i estimerte inntektsrammer skyldes i sin helhet avviket mellom estimerte kostnader (inntektsrammene) og faktiske kostnader, og er det som er hovedårsaken til at inntektsrammene fortsatt svinger.

– Fra 2018 forventes svingningene å bli mindre fordi avvikene fra i år og fremover blir mindre på grunn av glattingen av pensjonskostnadene. Inntektsrammene for regional- og distribusjonsnettet forventes å øke med om lag tre til fem milliarder kroner fram mot 2020, sier Trond Svartsund, næringspolitisk rådgiver i Energi Norge.

Disse beregningene er lagt til grunn

I de foreløpige beregningene benytter NVE en rente på 6,15 prosent, kraftpris på 280,88 kr/MWh og KPI for 2017 på 147,4. For drifts- og vedlikeholdskostnader er det brukt en prisindeks med arbeidslønn som dominerende prisfaktor, og denne er satt til 220,7 for 2016 og 226,6 for 2017.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: