Energi Norge

Innhold

Omklassifisering av nettanlegg

Nyhet, Strømnett

Publisert

To menn som jobber med en strømmast i snøkledd landskap

Nettanlegg som var en del av sentralnettet per 1. juli i år, er nå automatisk å regne som transmisjonsnett. Foto: Statnett

NVE skal på oppdrag fra Olje- og energidepartementet gjennomføre nødvendige omklassifiseringer av anlegg som skal inngå i transmisjonsnettet.

– Dette er et svært sentralt arbeid, ettersom det innebærer at anlegg som omklassifiseres til transmisjon også eiermessig må overføres til Statnett. Bakgrunnen for dette er krav i eldirektiv 3 og myndighetenes bestemmelser om at kun Statnett skal eie transmisjonsnett i Norge, sier Hans Olav Ween, næringspolitisk rådgiver i Energi Norge.

Nettanlegg som var en del av sentralnettet per 1. juli i år, er nå automatisk å regne som transmisjonsnett. NVE vil også gjennomføre nødvendige omklassifiseringer av alle nettanlegg over 200 kV som ikke er kundespesifikke, og som ikke var i sentralnettet når lovendringen trådte i kraft.

Kan søke om omklassifisering

Omklassifisering vil skje ved at NVE fatter enkeltvedtak overfor de aktuelle konsesjonærene. Konsesjonærer som eier nettanlegg på 132 kV, som de mener ikke er av vesentlig betydning for driften av transmisjonssystemet, kan søke om å få anlegget omklassifisert. Det samme gjelder for konsesjonærer som eier nettanlegg på 132 kV de mener er av vesentlig betydning, men som ikke er transmisjonsnett i dag.

Fatter vedtak første halvdel av 2017

NVE vil etter mottatt søknad gjøre en konkret vurdering om nettanlegget er av vesentlig betydning for driften av det øvrige transmisjonssystemet, og fatte enkeltvedtak i hver sak. NVE tar sikte på å fatte vedtak om anlegg som inngår i transmisjonsnettet i løpet av første halvår 2017.

Les mer her

 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: